informacje prasowe
-  Na koniec 2016 roku wartość polskiego eksportu wyniosła niemal 184 mld euro, co oznacza trzykrotny wzrost od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. -  Polskie firmy konkurują ceną, jakością oraz innowacyjnością z zagranicznymi podmiotami, z powodzeniem zdobywają

około 20 godzin temu

informacje prasowe
PFR Ventures ogłosił kluczowe warunki (term sheet) programu PFR Biznest FIZ, które będą w nadchodzących tygodniach podlegać konsultacjom. Celem jest wsparcie aktywności Aniołów Biznesu poprzez utworzenie współpracujących z nimi funduszy koinwestycyjnych. Inwestycje w spó
PRESS RELEASES
PFR Ventures has published the term sheet of the PFR Biznest FIZ programme, which is open for consultation in the coming weeks. The objective is to support Business Angels by creating co-investment funds. Investments in companies will be contributed 50/50 by PFR Biznest
PRESS RELEASES
On 7 June 2017, PFR and PZU closed the acquisition of 32.8% of Bank Pekao SA for PLN 10.6 billion. The purchase price was PLN 123 per share. This was one of the biggest deals in the European banking industry in the last few years. The transaction matches the strategy of
informacje prasowe
7 czerwca 2017 r. PZU i PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Transakcja wpisuje się w str
PRESS RELEASES
The Polish Development Fund will invest PLN 880 million in the construction of a new 910 MWe lignite-fired power unit at Jaworzno. The project is implemented by the TAURON Polska Energia S.A. Group. The investment in state-of-the-art low-emission technologies is an impor
informacje prasowe
Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 880 mln zł w budowę nowego, opalanego węglem kamiennym, bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie. Projekt jest realizowany przez Grupę TAURON Polska Energia S.A. Inwestycja tworzona w oparciu o najnowsze, niskoemisyjne rozwiązania techn
PRESS RELEASES
The Polish Development Fund invests PLN 40 million in the implementation of the company’s new development strategy enabling it to enter new promising business segments and to launch innovative products, such as the electric engine presented at the Hannover Messe. The inv

około 2 miesięcy temu

informacje prasowe
Polski Fundusz Rozwoju inwestuje 40 milionów złotych w realizację nowej strategii rozwoju Spółki, która umożliwi wejście w perspektywiczne obszary działalności i wprowadzenie innowacyjnych produktów, takich jak zaprezentowany podczas targów Hannover Messe napęd do pojazd

około 2 miesięcy temu

informacje prasowe
PFR Ventures rozpoczyna proces wyboru funduszy zarządzających w ramach funduszu funduszy PFR Starter FIZ - pierwszego programu kierowanego do rynku VC, uruchomionego w ramach największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej platformy funduszu funduszy (Fund of Funds) o

2 miesięcy temu

1
2
3
4