informacje prasowe
PFR Ventures ogłasza nabór do PFR Biznest FIZ – pierwszego w Polsce funduszu funduszy (Fund of Funds), mającego na celu wsparcie aktywności inwestycyjnej Aniołów Biznesu, którzy inwestują w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. Podmioty zarządzające oraz Aniołow
informacje prasowe
Intencją Grupy PFR i RAFAKO jest rozpoczęcie współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych. Elementem współpracy może być potencjalna inwestycja Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN w raciborską spółkę oraz projekty w obsza
informacje prasowe
Promocja polskiej branży meblarskiej jest jednym z wydarzeń towarzyszących polskiej ekspozycji na trwającej w Astanie międzynarodowej wystawie EXPO 2017. Jego kulminacją będzie Dzień Polskich Mebli, który odbędzie się 13 lipca. W misji bierze udział 7 polskich firm, któr

około miesiąca temu

PRESS RELEASES
The Polish Development Fund (PFR) launches a pilot of consultation meetings for governments of mid-sized cities. PFR experts will share expertise and experience in equity transactions, available sources of financing for public investments, and conditions conducive to pri

około 2 miesięcy temu

informacje prasowe
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia pilotaż spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli samorządów średnich miast. Eksperci PFR podzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie transakcji kapitałowych, dostępnych źródeł finansowania inwestycji publicznych oraz tworzenia waru

około 2 miesięcy temu

PRESS RELEASES
- Polish exports amounted to nearly EUR 184 billion at the end of 2016 and almost tripled since Poland’s accession to the European Union. - Polish companies compete with foreign peers through prices, quality and innovation, and they successfully win international markets

około 2 miesięcy temu

informacje prasowe
-  Na koniec 2016 roku wartość polskiego eksportu wyniosła niemal 184 mld euro, co oznacza trzykrotny wzrost od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. -  Polskie firmy konkurują ceną, jakością oraz innowacyjnością z zagranicznymi podmiotami, z powodzeniem zdobywają

około 2 miesięcy temu

informacje prasowe
PFR Ventures ogłosił kluczowe warunki (term sheet) programu PFR Biznest FIZ, które będą w nadchodzących tygodniach podlegać konsultacjom. Celem jest wsparcie aktywności Aniołów Biznesu poprzez utworzenie współpracujących z nimi funduszy koinwestycyjnych. Inwestycje w spó

2 miesięcy temu

PRESS RELEASES
PFR Ventures has published the term sheet of the PFR Biznest FIZ programme, which is open for consultation in the coming weeks. The objective is to support Business Angels by creating co-investment funds. Investments in companies will be contributed 50/50 by PFR Biznest

2 miesięcy temu

PRESS RELEASES
On 7 June 2017, PFR and PZU closed the acquisition of 32.8% of Bank Pekao SA for PLN 10.6 billion. The purchase price was PLN 123 per share. This was one of the biggest deals in the European banking industry in the last few years. The transaction matches the strategy of

3 miesięcy temu

1
2
3
4