PFR zawarł porozumienie w celu rozwoju branży elektromobilności w Polsce

Porozumienie podpisane przez Polski Fundusz Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, NCBiR, NFOŚiGW oraz samorządowców z 41 polskich miast i gmin (reprezentujących niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce) pod auspicjami Związku Miast Polskich, tworzy wsp

PFR sfinansuje budowę obwodnicy Krakowa o wartości blisko 1 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju sfinansuje powstanie jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych Krakowa. Trasa Łagiewnicka to część wewnętrznej obwodnicy miasta, której budowa przyczyni się do odciążenia ruchu drogowego w ścisłym centrum i połączy ze sobą południowe

PFR Ventures ogłosił zasady naboru na pośredników finansowych w ramach funduszu PFR Starter FIZ

Należący do Polskiego Funduszu Rozwoju PFR Ventures opublikował zasady naboru pośredników finansowych (funduszy venture capital), którzy będą inwestowali w innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa na najwcześniejszych etapach rozwoju z wykorzystaniem środków PFR Starter FIZ.  

około 2 miesięcy temu

Polski Fundusz Rozwoju stworzył nową architekturę instrumentów rozwoju dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych

Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

około 2 miesięcy temu

Program Mieszkanie Plus nabiera tempa. Wkrótce rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych

– Program Mieszkanie plus to skok w normalność – mówił Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów, w wystąpieniu otwierającym ogólnopolską konferencję „Mieszkanie Plus w samorządach. Od intencji do inwestycji”. – Kluczem do powodzenia tego programu jest

2 miesięcy temu

PFR i PZU przejmują od UniCredit 32,8% akcji Banku Pekao

PZU i PFR podpisały umowę z UniCredit S.p.A. dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Nabycie akcji

3 miesięcy temu

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w infrastrukturę

Jedna z największych inwestycji na Pomorzu – budowa głębokowodnego nabrzeża (T2) terminala kontenerowego DCT Gdańsk – została zakończona. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju jest jednym z podmiotów finansujących tę inwestycję, wartą w sumie ponad 1 mld zł. Oddanie do użytku terminala ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. 

4 miesięcy temu

PFR inwestuje w rewitalizację Radomia

Polski Fundusz Rozwoju dostarczy finansowania, które posłuży odrestaurowaniu przedwojennych kamienic na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu. Inwestycja pomoże w rewitalizacji zabytkowej dzielnicy Radomia, założonej w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Radomianie zyskają nowe lokale mieszkalne, usługowe oraz miejsca parkingowe. PFR przygotowuje kolejne działania w obszarze rozwoju mieszkalnictwa, skierowane do osób indywidualnych w całej Polsce.

5 miesięcy temu

PFR inwestuje w studentów

Dwa nowoczesne akademiki zostały oddane do użytku w Krakowie i od października przyjmą pierwszych studentów. Przedsięwzięcie, obejmujące modernizację istniejących budynków i ich otoczenia, oraz rozbudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, znacząco poprawiło warunki mieszkaniowe ponad 600 studentów. Inwestycja została zrealizowana w formule PPP poprzez spółkę celową, w której PFR pełni funkcję wiodącego udziałowca. Wartość całego projektu to 100 mln zł. Polski Fundusz Rozwoju rozwija kredyty preferencyjne dla studentów, które oferowane są za pośrednictwem banków komercyjnych w ramach Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kwota dopłat do kredytów od 2015 roku wyniosła już 38 mln zł.

5 miesięcy temu

PFR zaoferuje nowoczesne instrumenty wsparcia eksportu warte 60 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, zaoferuje firmom nowoczesne i kompleksowe instrumenty finansowe oraz doradcze. Zintegrowana oferta Grupy PFR, w zakresie pakietów finansowania eksportu, wyniesie łącznie nawet 60 mld zł. Celem jest efektywne wsparcie rozwoju i zwiększenie skali polskiego eksportu oraz inwestycji na zagranicznych rynkach. To kolejny program realizowany przez PFR w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

6 miesięcy temu

1
2