Aktualności
Nie ma gotowej recepty na dogonienie bogatych. Ostatnie trzy dekady rozwoju Polski to ogromny sukces cywilizacyjny, ale póki co to epizod wzrostu, a nie  konwergencja. By podtrzymać wysoki wzrost, potrzebujemy tworzyć warunki do inwestowania w środki produkcji i umiejętn...

10 października 2018

PRESS RELEASES
The Polish Development Fund S.A. (PFR) entered into an agreement with a subsidiary of the Mid Europa Partners fund to buy 99.77% of shares of Polish Cableways S.A. (Polskich Kolei Linowych, PKL). The transaction is to be finalised in the next several months when all the ...

9 października 2018

Aktualności
Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) zawarł umowę ze spółką zależną funduszu Mid Europa Partners na zakup 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA (PKL) [1]. Zamknięcie transakcji jest planowane w najbliższych miesiącach po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym uzyskan...

9 października 2018

PRESS RELEASES
During the inauguration of the ‘Warsaw Home’ International Interior Design Trade Fair in Nadarzyn, Bartłomiej Pawlak, PFR board member, presented a new instrument to support Polish companies in their expansion into foreign markets - the Export Accelerator for the Furnitu...

5 października 2018

Aktualności
Podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz „Warsaw Home” w Nadarzynie, Bartłomiej Pawlak, członek zarządu PFR przedstawił nowy instrument wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm – Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej. Instrument ma pomóc firmo...

5 października 2018

PRESS RELEASES
The Polish Development Fund (PFR) has procured BGK Nieruchomości, which executes investments within the Apartment Plus governmental programme following an agreement between PFR and Bank Gospodarstwa Krajowego. The ultimate aim of this undertaking is to integrate investme...

4 października 2018

Aktualności
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został właścicielem spółki BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. To efekt umowy zawartej przez PFR z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem jest integracja narzędzi inwestycyjnych w jednej grupie kapitał...

4 października 2018

PRESS RELEASES
In Katowice, in the presence of the EU Commissioner for Research, Science, and Innovation, Carlos Moedas, Vice Prime Minister, Jarosław Gowin, and Minister Jadwiga Emilewicz, the Upper Silesia-Zagłębie Metropolis and the Polish Development Fund signed an cooperation agre...

26 września 2018

Aktualności
W Katowicach, w obecności Komisarza UE ds. Badań, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa, wicepremiera Jarosława Gowina oraz minister Jadwigi Emilewicz, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Polski Fundusz Rozwoju podpisały porozumienie o współpracy przy wdrażaniu pilotaży...

26 września 2018

Aktualności
Nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne mają duży wpływ na to, w jaki sposób dzieci uczą się i funkcjonują w szkole. O tworzeniu w szkole przyjaznej przestrzeni - inspirującej aktywność uczniów oraz sprzyjającej integracji dzieci z niepełnosprawnościami - eksperci, prak...

17 września 2018

3
4
5
6
7
8
9