PFR Life Science inwestuje w biotechnologię obejmując akcje Mabionu

PFR Life Science inwestuje w biotechnologię obejmując akcje Mabionu

Opublikowany

PFR Life Science, spółka celowa Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju przeprowadziła kolejną inwestycję w sektorze biotechnologicznym biorąc udział w emisji prywatnej akcji Mabion S.A., polskiej spółki wyspecjalizowanej w technologii leków biopodobnych. W ramach emisji spółka pozyskała finansowanie w wysokości 174,8 miliona zł, co stanowi 16% jej kapitału zakładowego. PFR Life Science objął nowe akcje spółki o wartości 38,3 mln zł. Pozostałymi udziałowcami emisji zostali inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Spółka zamierza wykorzystać środki uzyskane z emisji akcji m.in. na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego w Konstantynowie Łódzkim oraz pokrycie kosztów związanych z rozwojem i komercjalizacją leku Mabion CD20, leku onkologicznego biopodobnego do preparatu MabThera/Rituxan,, stosowanego w leczeniu nowotworów krwi (chłoniaków, białaczek) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

„Mabion to spółka, która bardzo dobrze wpisuje się w strategię inwestycyjną PFR Life Science - stabilna, o ugruntowanej pozycji, a jednocześnie innowacyjna, pracująca nad lekiem na białaczkę i chłoniaka, który wkrótce, dzięki m.in. środkom pozyskanym od inwestorów ma szansę na wejście na rynki światowe. Cieszymy się, że możemy wspierać wiodące firmy biotechnologiczne we wdrażaniu ambitnych planów rozwoju, mogących w niedalekiej przyszłości zaowocować stworzeniem własnych polskich leków i innowacyjnych technologii” – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

To druga inwestycja Grupy PFR w rynek biotechnologiczny. Na początku marca spółka PFR Life Science objęła pakiet akcji Selvita S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie o wartości niemal 40 mln zł.

„Sektor biotechnologiczny to jeden z kluczowych sektorów rozwoju polskiej gospodarki określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem PFR Life Science planuje zainwestować łącznie do 300 mln zł w wybrane spółki biotechnologiczne, zakładając średnią wielkość inwestycji pomiędzy 30, a 50 mln zł. Działalność inwestycyjna w tym sektorze jest wspierana przez ekspertów branżowych, którzy pomagają ocenić innowacyjność i atrakcyjność planów rozwojowych wybranych spółek” – powiedział Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bezpośrednim inwestorem w Mabion S.A. będzie spółka PFR Life Science sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest współfinansowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którym zarządza PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Mabion S.A. to czołowa polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. Technologia ta, samodzielnie rozwijana w Mabionie, to high-tech na najwyższym światowym poziomie. Proces humanizowania przeciwciał monoklonalnych, będący szczytowym osiągnięciem dzisiejszej biotechnologii, umożliwia produkcję leków celowanych, które działają wybiórczo na komórki nowotworowe, zapewniając lepszą skuteczność i mniejszą toksyczność terapii. Mabion jako jedna z nielicznych firm biofarmaceutycznych posiada kompetencję kompleksowego rozwoju i wdrożenia dowolnych leków biotechnologicznych – począwszy od fazy ich projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania i rejestracji gotowego leku. Obecnie w swoich laboratoriach spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad kilkoma lekami biotechnologicznymi, stosowanymi w leczeniu nowotworów oraz chorobach zapalnych. Więcej informacji: www.mabion.eu.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.n. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o., oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Więcej informacji: www.pfr.pl.
PFR Life Science sp. z o.o. to spółka portfelowa Funduszu, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR, której celem jest inwestowanie w spółki biotechnologiczne, w szczególności działające w obszarze tworzenia innowacyjnych leków.

Udostępnij

Powiązane artykuły
PFR Life Science invests in biotechnology by acquiring the shares of Mabion S.A.

temu

PFR Life Science, a special purpose vehicle of the Polish Development Fund, carried out another investment in the biotechnology sector by participating in a private issue of the shares of Mabion S.A., a Polish company specialising in the technology of biosimilar medicines. In the issue, the company acquired funding in the amount of PLN 174.8 million, which constitutes 16% of its share capital. PFR Life Science acquired new company shares of the value of PLN 38.3 million. The remaining shareholders in the issue were investors from the United States and the European Bank for Reconstruction and Development.
The Polish Development Fund invests in the biotechnology sector by acquiring shares in the offer of Selvita S.A.

temu

The Polish Development Fund Group (the PFR Group), through a special purpose vehicle PFR Life Science, carried out the first investment in the biotechnology sector, participating in the secondary public issue of shares of Selvita S.A., one of the largest innovative biotech companies in Europe. The PFR was one of the largest investors, acquiring shares for almost PLN 40 million. Selvita S.A. acquired a total of PLN 134 million for the implementation of the development strategy for 2017-2021 presented to the investors.
Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w sektor biotechnologiczny, obejmując akcje w ofercie Selvity

temu

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (Grupa PFR), za pośrednictwem spółki celowej PFR Life Science, przeprowadziła pierwszą inwestycję w sektorze biotechnologicznym biorąc udział we wtórnej publicznej emisji akcji spółki Selvita S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie. PFR był jednym z największych inwestorów, obejmując akcje o wartości niemal 40 mln zł. Selvita pozyskała łącznie 134 mln zł na realizację przedstawionej inwestorom strategii rozwoju na lata 2017-2021.
Polski Fundusz Rozwoju właścicielem BGK Nieruchomości

temu

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został właścicielem spółki BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. To efekt umowy zawartej przez PFR z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem jest integracja narzędzi inwestycyjnych w jednej grupie kapitałowej i przyśpieszenie realizacji inwestycji w przystępne cenowo budownictwo mieszkaniowe.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.