PFR Ventures launches a call for the PFR OPEN INNOVATION FIZ Program

PFR Ventures launches a call for the PFR OPEN INNOVATION FIZ Program

Published

PFR Open Innovation FIZ is a fund of funds that will provide financing through VC funds to SME companies implementing technological projects in the formula of open innovations. The formula of open innovations is based on the development of technological innovation (including new products/processes) using knowledge, resources and technologies from external sources, i.e. from the science sector and/or in cooperation with organization's stakeholders.

The call for tenders for VC funds is scheduled to commence on December 4, 2017 and will expire on December 15, 2017. The investment budget of the program and the required contribution from private investors will allow for transfer of over PLN 0.5 billion to companies. The investments in one company amounts to PLN 5-60 million (however not more than 20% of the venture capital fund's investment budget).

PFR Open Innovation FIZ plans to invest in 5-8 VC funds, however, it is acceptable to submit applications for one of two models. The first model is a "standard" VC fund with the contribution coming from private investors, the managing entity and PFR Open Innovation FIZ. The second model is a co-investment fund with the contribution from the managing entity and PFR Open Innovation FIZ only which will select private investors in a deal by deal formula while investing in every company.

We invite all persons interested in the PFR Open Innovation FIZ program to participate in an information meeting during which the main assumptions of the program and the scope of data required to submit an offer will be presented.

The meeting will be held on December 1, 2017 at 1:00 p.m. in the Cinema Room of Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A. at ul. Nowy Świat 6/12 (floor -1).

Please register for the event by November 30 this year (limited number of participants) on the event website.

Share

Related Stories
PFR Ventures rozpoczyna nabór do programu PFR Otwarte Innowacje FIZ

ago

PFR Otwarte Innowacje FIZ jest funduszem funduszy, który poprzez fundusze VC dostarczy finansowanie spółkom MŚP realizującym projekty technologiczne w formule otwartych innowacji. Formuła otwartych innowacji polega na opracowaniu innowacji technologicznej (w tym nowych produktów/procesów) przy wykorzystaniu wiedzy, zasobów i technologii pochodzących z zewnętrznych źródeł tj. z sektora nauki i/lub we współpracy z interesariuszami organizacji.
100 milionów złotych na start-upy w energetyce

ago

W ciągu pięciu lat wspólny fundusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zainwestuje łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy. Na celownik bierze projekty m.in. z obszaru Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data.
PFR Ventures podpisał pierwsze umowy inwestycyjne z funduszami venture capital

ago

PFR Ventures, pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny działający w formule funduszu funduszy (Fund of Funds) zawarł umowy inwestycyjne z 7 funduszami venture capital. Podpisane umów oznacza rozpoczęcie realizacji strategii PFR Ventures, czyli oferowanie finansowania innowacyjnym spółkom z sektora MSP poprzez doświadczone zespoły zarządzające. PFR Ventures  negocjuje kolejne umowy w ramach wszystkich pięciu Funduszy Funduszy, którymi zarządza.
The Management Board of Polski Fundusz Rozwoju S.A. appointed for another term

ago

The Supervisory Board of Polski Fundusz Rozwoju S.A., under § 18(3)(7) of the Company’s Statutes, after the qualification procedure appointed the Management Board of the Polish Development Fund for a five-year term, in the following composition:Paweł Borys - President of