PFR Ventures launches a call for the PFR OPEN INNOVATION FIZ Program

PFR Ventures launches a call for the PFR OPEN INNOVATION FIZ Program

PFR Open Innovation FIZ is a fund of funds that will provide financing through VC funds to SME companies implementing technological projects in the formula of open innovations. The formula of open innovations is based on the development of technological innovation (including new products/processes) using knowledge, resources and technologies from external sources, i.e. from the science sector and/or in cooperation with organization's stakeholders.

The call for tenders for VC funds is scheduled to commence on December 4, 2017 and will expire on December 15, 2017. The investment budget of the program and the required contribution from private investors will allow for transfer of over PLN 0.5 billion to companies. The investments in one company amounts to PLN 5-60 million (however not more than 20% of the venture capital fund's investment budget).

PFR Open Innovation FIZ plans to invest in 5-8 VC funds, however, it is acceptable to submit applications for one of two models. The first model is a "standard" VC fund with the contribution coming from private investors, the managing entity and PFR Open Innovation FIZ. The second model is a co-investment fund with the contribution from the managing entity and PFR Open Innovation FIZ only which will select private investors in a deal by deal formula while investing in every company.

We invite all persons interested in the PFR Open Innovation FIZ program to participate in an information meeting during which the main assumptions of the program and the scope of data required to submit an offer will be presented.

The meeting will be held on December 1, 2017 at 1:00 p.m. in the Cinema Room of Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A. at ul. Nowy Świat 6/12 (floor -1).

Please register for the event by November 30 this year (limited number of participants) on the event website.
Related Stories
PFR Ventures rozpoczyna nabór do programu PFR Otwarte Innowacje FIZ

PFR Otwarte Innowacje FIZ jest funduszem funduszy, który poprzez fundusze VC dostarczy finansowanie spółkom MŚP realizującym projekty technologiczne w formule otwartych innowacji. Formuła otwartych innowacji polega na opracowaniu innowacji technologicznej (w tym nowych produktów/procesów) przy wykorzystaniu wiedzy, zasobów i technologii pochodzących z zewnętrznych źródeł tj. z sektora nauki i/lub we współpracy z interesariuszami organizacji.
Pln 100 Miln For Power Industry Start-Ups

W ciągu pięciu lat wspólny fundusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zainwestuje łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy. Na celownik bierze projekty m.in. z obszaru Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data.
Pfr Ventures Signed First Investment Contracts With Venture Capital Funds

PFR Ventures, pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny działający w formule funduszu funduszy (Fund of Funds) zawarł umowy inwestycyjne z 7 funduszami venture capital. Podpisane umów oznacza rozpoczęcie realizacji strategii PFR Ventures, czyli oferowanie finansowania innowacyjnym spółkom z sektora MSP poprzez doświadczone zespoły zarządzające. PFR Ventures  negocjuje kolejne umowy w ramach wszystkich pięciu Funduszy Funduszy, którymi zarządza.
PFR Ventures alokowało pierwszy miliard złotych w 21 funduszy VC

PFR Ventures podpisało już 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad miliard złotych w polskie innowacje. Tym samym, PFR Ventures alokowało około 40% dostępnych środków.
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.