Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego - Raport Specjalny PFR

Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego - Raport Specjalny PFR

Opublikowany

Przemysł meblowy jest istotnym sektorem polskiej gospodarki. Utrzymanie wysokiej pozycji i wzrost wydajności polskich firm meblarskich, przy rosnących kosztach wynagrodzeń oraz kurczących się zasobach kapitału ludzkiego, będą wymagały wdrażania nowych modeli biznesowych i zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Motorami rozwoju branży meblowej mają szansę stać się automatyzacja i robotyzacja produkcji, integracja łańcucha wartości, innowacje materiałowe, funkcjonalne i wzornicze oraz usługi bezpośrednie dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapisano 12 flagowych projektów, służących powstaniu produktów i rozwiązań Made in Poland, o istotnej użyteczności i perspektywach zdobycia światowych rynków. Celem programu Polskie Meble jest stymulowanie rozwoju wzornictwa przemysłowego i tworzenia silnych polskich marek, wykorzystujących nowoczesne technologie oraz eko-wzornictwo. Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie zaprezentowany został Pakiet usług finansowych - pilotaż dla branży meblarskiej. Wszystkie elementy pakietu wspierają polskie firmy i realizują cele programu Polskie Meble. 

– Wśród sektorów przetwórstwa przemysłowego meblarstwo jest drugą branżą pod względem wartości eksportu netto i tworzy istotną cześć naszej gospodarki. Polski Fundusz Rozwoju, w ramach programu flagowego Ministerstwa Rozwoju „Polskie Meble”, koordynuje realizację inicjatyw mających na celu rozwój branży meblarskiej. Grupa PFR dostarcza polskim meblarzom finansowania oraz oferuje szereg instrumentów pozafinansowych – powiedział Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Celem programu „Polskie Meble” jest wypracowanie wizerunku polskiego meblarstwa jako producenta wysokiej jakości markowych produktów. Naszą ambicją jest zajęcie, do końca 2020 roku, pierwszego miejsca w Europie jeśli chodzi o wartość eksportu mebli. Chcemy także, do końca 2030 roku, stać się czołowym europejskim producentem mebli pod względem wartości – powiedział Tomasz Wiktorski, Menedżer programu Polskie Meble w Departamencie Programów Sektorowych PFR.

Polski sektor meblowy jest jednym z większych pracodawców w Polsce. W przemyśle meblarskim producenci zatrudniający powyżej 49 osób (średnie i duże przedsiębiorstwa) w 2016 r. dawali zatrudnienie około 132 tys. osób, co czyni tę branżę czwartym przemysłem w Polsce pod względem liczby zatrudnionych. Cała polska branża meblarska daje pracę prawie 180 tys. osób.

Sprzedaż średnich i dużych producentów mebli utrzymuje od wielu lat poziom około 2% PKB. Polski sektor meblowy jest jednym z liczących się eksporterów. Eksport towarów w grupie CN 94 przekroczył 48 mld złotych. Polska w 2016 roku zajęła czwarte miejsce wśród największych światowych eksporterów mebli. Na pierwszym miejscu znalazły się Chiny, które odpowiadały za ponad 37% światowego eksportu. Przed naszym krajem uplasowały się także Niemcy (7,2% udziału) i Włochy (5,6%). Polska eksportuje więcej mebli niż, m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk czy Wietnam.

Produkujemy i eksportujemy relatywnie dużo, ale robimy to średnio wydajnie. Przeciętna wydajność pracy w polskim przemyśle meblarskim, bez uwzględnienia kosztów pracy, jest niższa niż średnia unijna. Po uwzględnieniu kosztów pracy przedstawia się znacznie korzystniej - jest na trzecim miejscu za Bułgarią i Wielką Brytanią.

PFR zdefiniował podstawowe motory rozwoju branży meblarskiej:

Automatyzacja i robotyzacja produkcji. Ten model rozwoju zakłada zdobycie przewag konkurencyjnych dzięki optymalizacji procesów i efektowi skali, ale wymaga nakładów inwestycyjnych w nowoczesne rozwiązania automatycznego transportu międzyoperacyjnego, wdrożenia rozwiązań szczupłej produkcji, zastosowania robotów autonomicznych
i kolaboracyjnych oraz informatycznego sprzężenia wszystkich etapów produkcji.  

Integracja łańcucha wartości. Korzystna dla przedsiębiorstw jest aktywność na rynku inwestycji, fuzji i przejęć zagranicznych podmiotów – producentów i dystrybutorów – dzięki poszerzeniu bazy odbiorców i wzmocnieniu portfela marek. Podobne korzyści mogą przynieść inwestycje związane z materiałami i akcesoriami do mebli.

Innowacje materiałowe, funkcjonalne i wzornicze. Wyższą rentowność można osiągnąć poprzez innowacje materiałowe (np. w zakresie lżejszych materiałów płytowych, tańszych materiałów dekoracyjnych, etc.), opracowanie innowacji funkcjonalnych (np. relaksery, integracja z Internetem i systemami cyfrowymi, etc.) lub poprzez opracowanie innowacji wzorniczych.

Rozwój poprzez bezpośrednie usługi. Usługi dla klienta indywidualnego: należy w tym przypadku wdrożyć w firmach nowe kompetencje związane z obsługą platform e-handlu i doboru oferty do sprzedaży internetowej. Pociąga to za sobą konieczność optymalizacji procesów logistycznych, wymaga informatycznego zintegrowania zaopatrzenia, produkcji
i handlu. Usługi dla klientów instytucjonalnych: to obszar, który od tradycyjnej firmy meblowej wymaga zmiany w modelu biznesowym i rozbudowania kompetencji produkcyjnych o usługi projektowania wnętrz, szybkiego prototypowania i montażu w różnych, często odległych miejscach na świecie.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju oferuje polskim meblarzom szereg instrumentów finansowych, doradczych i promocyjnych. Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie zaprezentowany został Pakiet usług finansowych - pilotaż dla branży meblarskiej. Wszystkie elementy pakietu wspierają polskie firmy i realizują cele programu Polskie Meble.

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw inwestuje w polskie podmioty od 50 do 300 mln zł, obejmując mniejszościowe udziały w firmach. Fundusz Ekspansji Zagranicznej inwestuje w spółki zakładane za granicą lub przejmowane przez polskie podmioty. Wielkość inwestycji waha się w tym przypadku od 2,0 do 12,5 mln euro. Biuro Usług Finansowych ARP oferuje finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji i finansowanie dłużne ich wzrostu. Bank Gospodarstwa Krajowego ma w swojej ofercie produkty skarbowe, kredyty obrotowe, finansowanie dłużne niezależne od cyklu koniunkturalnego i finansowanie dłużne eksportu „Kredyt dla nabywcy”, Kredyt ze środków EBI i KfW, CashManagment. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych świadczy usługi ubezpieczenia Kredytu dla Nabywcy, Ubezpieczenia należności w handlu zagranicznym, Ubezpieczenia inwestycji bezpośredniej za granicą – usługi Gwarancje kontraktowe, oferuje także Gwarancję spłaty kredytu krótkoterminowego
i Gwarancje dla akredytyw. KUKE Finance zapewnia z kolei faktoring
- z lub bez przejęcia ryzyka wypłacalności klientów.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Polskie Meble.pdf

pdf | 83,4 KB

Pobierz
Raport specjalny PFR - Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego.pdf

pdf | 2,39 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
MIiR i PFR rozkręcają partnerstwo publiczno-prywatne. Skorzystają mniejsze samorządy

temu

9 sierpnia 2018 r. Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju oraz Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podpisali list intencyjny, inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie dostępności tej formy finansowania inwestycji dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego.
Jak dobrze opracować analizę dotyczącą elektromobilności w polskich miastach. Podręcznik dla samorządów.

temu

Rozwój sektora elektromobilności to jeden z flagowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To też jeden z warunków ograniczenia negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Istotna rola w powodzeniu tego przedsięwzięcia przypada samorządom. Dlatego to właśnie im dedykowany jest praktyczny podręcznik, który ma im pomóc przygotować analizę kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny.   
GPW, PFR, BIK i IAiR podpisały umowę inwestycyjną

temu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju, Biuro Informacji Kredytowej i Instytut Analiz i Ratingu podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji ratingowej, której misją będzie wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw Umowa jest następstwem porozumienia zawartego 28 listopada 2017 r. między GPW, PFR i BIK, przy udziale IAiR, które dotyczyło współpracy na rzecz agencji ratingowej działającej w oparciu o Instytutu Analiz i Ratingu Rozwój agencji wpisuje się w „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i jest elementem zaktualizowanej strategii #GPW2022 Agencja rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r.
Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w PESA Bydgoszcz

temu

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której PFR zaangażuje się w finansowanie największego producenta w branży kolejowej w Polsce. Celem PFR jest przejęcie kontroli nad PESA, a następnie umocnienie i dalszy rozwój spółki, w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Fundusz [1] zarządzany przez PFR zainwestuje w spółkę docelowo kwotę 300 mln PLN, przejmując blisko 100% akcji spółki.