Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego - Raport Specjalny PFR

Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego - Raport Specjalny PFR

Opublikowany

Przemysł meblowy jest istotnym sektorem polskiej gospodarki. Utrzymanie wysokiej pozycji i wzrost wydajności polskich firm meblarskich, przy rosnących kosztach wynagrodzeń oraz kurczących się zasobach kapitału ludzkiego, będą wymagały wdrażania nowych modeli biznesowych i zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Motorami rozwoju branży meblowej mają szansę stać się automatyzacja i robotyzacja produkcji, integracja łańcucha wartości, innowacje materiałowe, funkcjonalne i wzornicze oraz usługi bezpośrednie dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapisano 12 flagowych projektów, służących powstaniu produktów i rozwiązań Made in Poland, o istotnej użyteczności i perspektywach zdobycia światowych rynków. Celem programu Polskie Meble jest stymulowanie rozwoju wzornictwa przemysłowego i tworzenia silnych polskich marek, wykorzystujących nowoczesne technologie oraz eko-wzornictwo. Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie zaprezentowany został Pakiet usług finansowych - pilotaż dla branży meblarskiej. Wszystkie elementy pakietu wspierają polskie firmy i realizują cele programu Polskie Meble. 

– Wśród sektorów przetwórstwa przemysłowego meblarstwo jest drugą branżą pod względem wartości eksportu netto i tworzy istotną cześć naszej gospodarki. Polski Fundusz Rozwoju, w ramach programu flagowego Ministerstwa Rozwoju „Polskie Meble”, koordynuje realizację inicjatyw mających na celu rozwój branży meblarskiej. Grupa PFR dostarcza polskim meblarzom finansowania oraz oferuje szereg instrumentów pozafinansowych – powiedział Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Celem programu „Polskie Meble” jest wypracowanie wizerunku polskiego meblarstwa jako producenta wysokiej jakości markowych produktów. Naszą ambicją jest zajęcie, do końca 2020 roku, pierwszego miejsca w Europie jeśli chodzi o wartość eksportu mebli. Chcemy także, do końca 2030 roku, stać się czołowym europejskim producentem mebli pod względem wartości – powiedział Tomasz Wiktorski, Menedżer programu Polskie Meble w Departamencie Programów Sektorowych PFR.

Polski sektor meblowy jest jednym z większych pracodawców w Polsce. W przemyśle meblarskim producenci zatrudniający powyżej 49 osób (średnie i duże przedsiębiorstwa) w 2016 r. dawali zatrudnienie około 132 tys. osób, co czyni tę branżę czwartym przemysłem w Polsce pod względem liczby zatrudnionych. Cała polska branża meblarska daje pracę prawie 180 tys. osób.

Sprzedaż średnich i dużych producentów mebli utrzymuje od wielu lat poziom około 2% PKB. Polski sektor meblowy jest jednym z liczących się eksporterów. Eksport towarów w grupie CN 94 przekroczył 48 mld złotych. Polska w 2016 roku zajęła czwarte miejsce wśród największych światowych eksporterów mebli. Na pierwszym miejscu znalazły się Chiny, które odpowiadały za ponad 37% światowego eksportu. Przed naszym krajem uplasowały się także Niemcy (7,2% udziału) i Włochy (5,6%). Polska eksportuje więcej mebli niż, m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk czy Wietnam.

Produkujemy i eksportujemy relatywnie dużo, ale robimy to średnio wydajnie. Przeciętna wydajność pracy w polskim przemyśle meblarskim, bez uwzględnienia kosztów pracy, jest niższa niż średnia unijna. Po uwzględnieniu kosztów pracy przedstawia się znacznie korzystniej - jest na trzecim miejscu za Bułgarią i Wielką Brytanią.

PFR zdefiniował podstawowe motory rozwoju branży meblarskiej:

Automatyzacja i robotyzacja produkcji. Ten model rozwoju zakłada zdobycie przewag konkurencyjnych dzięki optymalizacji procesów i efektowi skali, ale wymaga nakładów inwestycyjnych w nowoczesne rozwiązania automatycznego transportu międzyoperacyjnego, wdrożenia rozwiązań szczupłej produkcji, zastosowania robotów autonomicznych
i kolaboracyjnych oraz informatycznego sprzężenia wszystkich etapów produkcji.  

Integracja łańcucha wartości. Korzystna dla przedsiębiorstw jest aktywność na rynku inwestycji, fuzji i przejęć zagranicznych podmiotów – producentów i dystrybutorów – dzięki poszerzeniu bazy odbiorców i wzmocnieniu portfela marek. Podobne korzyści mogą przynieść inwestycje związane z materiałami i akcesoriami do mebli.

Innowacje materiałowe, funkcjonalne i wzornicze. Wyższą rentowność można osiągnąć poprzez innowacje materiałowe (np. w zakresie lżejszych materiałów płytowych, tańszych materiałów dekoracyjnych, etc.), opracowanie innowacji funkcjonalnych (np. relaksery, integracja z Internetem i systemami cyfrowymi, etc.) lub poprzez opracowanie innowacji wzorniczych.

Rozwój poprzez bezpośrednie usługi. Usługi dla klienta indywidualnego: należy w tym przypadku wdrożyć w firmach nowe kompetencje związane z obsługą platform e-handlu i doboru oferty do sprzedaży internetowej. Pociąga to za sobą konieczność optymalizacji procesów logistycznych, wymaga informatycznego zintegrowania zaopatrzenia, produkcji
i handlu. Usługi dla klientów instytucjonalnych: to obszar, który od tradycyjnej firmy meblowej wymaga zmiany w modelu biznesowym i rozbudowania kompetencji produkcyjnych o usługi projektowania wnętrz, szybkiego prototypowania i montażu w różnych, często odległych miejscach na świecie.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju oferuje polskim meblarzom szereg instrumentów finansowych, doradczych i promocyjnych. Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie zaprezentowany został Pakiet usług finansowych - pilotaż dla branży meblarskiej. Wszystkie elementy pakietu wspierają polskie firmy i realizują cele programu Polskie Meble.

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw inwestuje w polskie podmioty od 50 do 300 mln zł, obejmując mniejszościowe udziały w firmach. Fundusz Ekspansji Zagranicznej inwestuje w spółki zakładane za granicą lub przejmowane przez polskie podmioty. Wielkość inwestycji waha się w tym przypadku od 2,0 do 12,5 mln euro. Biuro Usług Finansowych ARP oferuje finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji i finansowanie dłużne ich wzrostu. Bank Gospodarstwa Krajowego ma w swojej ofercie produkty skarbowe, kredyty obrotowe, finansowanie dłużne niezależne od cyklu koniunkturalnego i finansowanie dłużne eksportu „Kredyt dla nabywcy”, Kredyt ze środków EBI i KfW, CashManagment. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych świadczy usługi ubezpieczenia Kredytu dla Nabywcy, Ubezpieczenia należności w handlu zagranicznym, Ubezpieczenia inwestycji bezpośredniej za granicą – usługi Gwarancje kontraktowe, oferuje także Gwarancję spłaty kredytu krótkoterminowego
i Gwarancje dla akredytyw. KUKE Finance zapewnia z kolei faktoring
- z lub bez przejęcia ryzyka wypłacalności klientów.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Polskie Meble.pdf

pdf | 83,4 KB

Pobierz
Raport specjalny PFR - Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego.pdf

pdf | 2,39 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Oświadczenie Polskiego Funduszu Rozwoju SA

temu

Polski Fundusz Rozwoju SA nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack SA, w żadnym zakresie, a w szczególności dotyczących finansowania. PFR SA i GetBack SA nie są stronami żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. PFR SA  otr
Warszawa członkiem światowej ligi innowacyjnych miast Start Alliance

temu

Warszawa wstąpiła do międzynarodowej sieci biznesowej Start Alliance. Dzięki partnerstwu innowacyjne firmy ze stolicy otrzymają możliwość łatwiejszego poznawania rynków zagranicznych, pomoc w planowaniu ekspansji zagranicznej oraz gromadzeniu kapitału. W zamian zagraniczne firmy z miast członkowskich sieci uzyskają  kompleksową obsługę biznesową w Warszawie. Projekt realizowany jest przez trzy instytucje wchodzące w skład Grupy PFR – Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAiH) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oficjalne ogłoszenie członkostwa odbyło się podczas kongresu Wolves Summit.
TAURON i Polski Fundusz Rozwoju zawarli umowy na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

temu

TAURON Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowę 880 mln zł.
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia kolejne inwestycje samorządowe w ramach Pakietu dla Miast Średnich

temu

W dniu 11 stycznia 2018 r. PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-kanlizacyjnej w Limanowej, gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln złotych.

GPW, PFR oraz BIK, przy udziale IAiR, podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej

28 listopada 2017 r. GPW, PFR oraz BIK podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej działającej w oparciu o Instytutu Analiz i Ratingu. Celem porozumienia jest wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój Agencji wpisuje się w „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Agencja rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r.