PESA i Polski Fundusz Rozwoju inwestują w rozwój krajowego transportu kolejowego 

PESA i Polski Fundusz Rozwoju inwestują w rozwój krajowego transportu kolejowego 

Opublikowany

PESA Bydgoszcz S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A. zawarli umowę o inwestycji w spółkę Rail Capital Partners z o.o., która zaoferuje wynajem lokomotyw produkowanych w bydgoskich zakładach. Wspólne przedsięwzięcie zapewni przewoźnikom kolejowym dostęp do nowoczesnych lokomotyw bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów kapitałowych oraz stworzy szansę dalszego dynamicznego rozwoju jednego z największych producentów pojazdów szynowych w Polsce.

PESA Bydgoszcz S.A. i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - „FIIK”) podpisały umowę wspólników, która przewiduje zasilenie spółki Rail Capital Partners (RCP), w latach 2016–2020, kwotą 200 mln zł. PESA i FIIK obejmą odpowiednio 51 proc. i 49 proc. udziałów w RCP. Zgodnie z przyjętym biznesplanem spółka RCP będzie dysponować do 2020 r. flotą co najmniej kilkunastu nowoczesnych lokomotyw serii GAMA.


- Celem Polskiego Funduszu Rozwoju jest wsparcie wzrostu polskich przedsiębiorstw, podnosząc ich konkurencyjność na rynku lokalnym i międzynarodowym. Finansowanie nowego taboru kolejowego jest świetną okazją do rozwoju innowacyjnej polskiej firmy i całego rynku przewozów. Liczymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu PESA będzie mogła rozwinąć produkcję, a krajowi przewoźnicy unowocześnić tabor – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.


Inwestycja PFR realizowana we współpracy z bydgoską PESA wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PESA jest jednym z dwóch polskich producentów lokomotyw, oferujących własne rozwiązania konstrukcyjne, konkurencyjne wobec czołowych globalnych producentów.


Misją PESA jest sprzedaż pojazdów szynowych odpowiadających oczekiwaniom klientów, ale na wciąż niestabilnym rynku przewozów dla wielu firm wygodniejsze jest dzierżawienie pojazdów – zadaniowe, celowe i przede wszystkim określone w czasie. Taką właśnie możliwość daje formuła oferowana przez RCP – mówi Tomasz Zaboklicki, prezes PESA.


Uruchomiona siłami PESA i PFR spółka RCP oferować będzie na początek lokomotywy elektryczne Gama Marathon z dodatkowym agregatem spalinowym zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Potencjalni klienci RCP to działający na polskim rynku przewoźnicy z sektora publicznego jak i prywatnego. W przyszłości RCP planuje rozszerzenie oferty o lokomotywy spalinowe i lokomotywy elektryczne wielosystemowe.


- Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej oraz wymagania niezawodności charakterystyczne dla transportu intermodalnego zwiększają atrakcyjność ekonomiczną wykorzystania nowoczesnych lokomotyw. Tymczasem średni wiek lokomotyw poruszających się po polskich torach to 40 lat. Powodem odkładania przez przewoźników decyzji o odnowieniu taboru jest ryzyko związane z krótkoterminowym charakterem kontraktów przewozowych. Elastyczność oferty RCP, dzięki zaadaptowaniu do warunków polskich modelu sprawdzonego na wielu rozwiniętych rynkach, redukuje to ryzyko – mówi Marcin Piasecki, Dyrektor Inwestycyjny PFR odpowiedzialny za projekt.


Formuła dzierżawy pozwala przewoźnikom (przede wszystkim towarowym) uniknąć jednorazowego wydatku oraz ograniczyć ryzyko przestoju lokomotyw dopasowując długość trwania okresu dzierżawy taboru do długości kontraktów przewozowych. Oferta RCP będzie konkurencyjna cenowo m.in. dzięki zaoferowaniu lokomotyw jednosystemowych (dedykowanych do polskiej sieci trakcyjnej) co jest rozwiązaniem dopasowanym do krajowych przewoźników, a jednocześnie optymalnym kosztowo.


Informacje techniczne

Wykorzystując ponad 160-letnie doświadczenie, ale też czerpiąc z wciąż rozwijającego się potencjału firmy - z najlepszych współczesnych innowacyjnych rozwiązań stosowanych w aktualnie produkowanych pojazdach – PESA Bydgoszcz SA zbudowała własne lokomotywę w ramach platformy Gama.


W ofercie lokomotyw PESA – podobnie, jak tramwajów oraz spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych – „platforma”, to słowo kluczowe wobec oczekiwań rynku. Bo to właśnie z myślą o różnych klientach i ich indywidualnych potrzebach nie ograniczamy kolejnych generacji produktów do jednego czy dwóch modeli, ale proponujemy całe „rodziny” – platformy pojazdów, w wielu konfiguracjach i o różnych parametrach.


Przewoźnik, w zależności od potrzeb, ma możliwość wyboru różnych wersji lokomotyw, w tym również opcję ze wszystkimi rodzajami napięć. Podstawowym założeniem przy projektowaniu platformy Gama była powtarzalność modułów od zabudowy przy różnych typach lokomotyw, przez co ich obsługa jest ułatwiona i standaryzowana.


Misja, którą z żelazną konsekwencją realizuje PESA, nie sprowadza się jednak wyłącznie do zapewnienia satysfakcji użytkownikom niezawodnością, bezpieczeństwem i walorami technicznymi pojazdów. To również niespotykana wcześniej dbałość o warunki pracy ludzi prowadzących lokomotywę, czego dowodem jest ergonomia kabiny (konsultowana przez PESA z maszynistami już na etapie projektowania) i część socjalna, w której znalazło się miejsce zarówno dla przygotowania posiłku, jak i dla toalety.


Najważniejsze zalety lokomotyw z platformy GAMA:

• modułowa, jednolita konstrukcja podstawowych elementów z identycznym wózkiem

• niskie koszty utrzymania (np. ograniczone do minimum zastosowanie połączeń metalowogumowych, prosty układ przeniesienia napędu)

• bezpieczeństwo – zastosowanie 4 scenariuszy zderzeniowych (Norma EN 15227) • prędkość od 140 do 200 km/h (standard 160 km/h)

• pełna diagnostyka pokładowa z przesyłem danych on-line

• opcjonalne zdalne sterowanie • kabina marzeń opracowana wspólnie z maszynistami

• zaplecze socjalne z toaletą


Lokomotywa GAMA Marathon

Pierwsza z wyprodukowanych przez PESA lokomotyw ze spalinowym systemem dojazdowym. Koncepcja lokomotywy wyszła naprzeciw oczekiwaniom przewoźników szukających obniżenia kosztów wykonywania prac przeładunkowych w miejscach bez dostępu trakcji elektrycznej. Korzystając z Gamy Marathon przewoźnik nie musi korzystać z lokomotyw manewrowych, oszczędza czas, jak również nie ponosi dodatkowych kosztów utrzymania i eksploatacji.


Gama Marathon była eksploatowana przez Lotos Kolej, PKP Intercity, Pol-Miedź Trans oraz Koltrans Orlen i zyskała pozytywne opinie zarówno przewoźników, jak i maszynistów. Przewoźnicy chętnie korzystali z systemu dojazdowego, a o jego przydatności przekonano się nie tylko w przewozach towarowych, ale również pasażerskich.


Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.