PFR inwestuje w studentów

PFR inwestuje w studentów

Opublikowany

Dwa nowoczesne akademiki zostały oddane do użytku w Krakowie i od października przyjmą pierwszych studentów. Przedsięwzięcie, obejmujące modernizację istniejących budynków i ich otoczenia, oraz rozbudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, znacząco poprawiło warunki mieszkaniowe ponad 600 studentów. Inwestycja została zrealizowana w formule PPP poprzez spółkę celową, w której PFR pełni funkcję wiodącego udziałowca. Wartość całego projektu to 100 mln zł. Polski Fundusz Rozwoju rozwija kredyty preferencyjne dla studentów, które oferowane są za pośrednictwem banków komercyjnych w ramach Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kwota dopłat do kredytów od 2015 roku wyniosła już 38 mln zł.

Zespół akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku i przestał już spełniać obowiązujące normy techniczne i sanitarne. Na podstawie umowy PPP domy studenckie wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną zostały całkowicie przebudowane i wyposażone, oraz będą serwisowane przez kolejnych dwadzieścia pięć lat.

Projekt modernizacji objął m.in. wymianę dachów, remonty fasad, wzmocnienie konstrukcji budynków, zmianę rozkładu pomieszczeń oraz wymianę instalacji wewnętrznych, a także remont dwupiętrowego budynku klubu studenckiego. Dodatkowo rozbudowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Od teraz studenci będą mieli do dyspozycji m.in. boisko piłkarskie, korty tenisowe, salę do aerobiku oraz miejsca parkingowe dla rowerów.

- Inwestycje w rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury, stanowią istotny element realizowanej przez nas Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki oddaniu tego obiektu do użytku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dołącza do czołówki polskich uczelni, pod względem jakości infrastruktury oferowanej studentom - powiedział wicepremier, minister rozwoju, Mateusz Morawiecki.

Zaangażowanie Polskiego Funduszu Rozwoju w formie kapitałowej i dłużnej umożliwiło zamknięcie finasowania projektu. Koszty przebudowy akademików oraz ich utrzymania ponosi Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SPV), w której partnerami obok PFR (większościowego udziałowca) są firmy BYPolska Property Development S.A. (grupa Bouygues) oraz Cofely Services sp. z o.o. (grupa GdF Suez).

- To pierwszy w Polsce projekt związany z budową infrastruktury wpierającej szkolnictwo wyższe, zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju w sektorze budynków użyteczności publicznej w ogóle. Powodzenie tej inwestycji może być przykładem dla innych uczelni w całej Polsce, w jaki sposób PPP może rozwiązać ich problemy w zakresie infrastruktury – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), skupione na finansowaniu inwestycji publicznych, odgrywa ważną rolę w strategii PFR. Samorządy bez PPP mogą nie mieć wystarczającego kapitału, by dokończyć ważne inwestycje. PFR chce być inwestorem, który sfinansuje dany projekt we współpracy z samorządami i partnerami prywatnymi. Poprzez kolejne tego typu inwestycje PFR zamierza stworzyć nowy standard rynkowy, który będzie powielany w podobnych projektach.

PFR inwestuje w studentów

- Planujemy rozwój finansowania poprawy infrastruktury akademickiej oraz preferencyjnych kredytów studenckich. Są to produkty skierowane bezpośrednio do studentów, absolwentów i młodych osób – powiedział Paweł Borys.

Integrowany w Grupie PFR Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje, poprzez Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, system preferencyjnych kredytów studenckich. Są one udzielane przez banki komercyjne, które podpisały z BGK umowy o współpracę w tym zakresie. Pomoc finansowa jest zapewniana studentom w formie dopłat do oprocentowania oraz pokrycie całkowitych lub częściowych umorzeń tych kredytów.

Celem programu kredytów studenckich jest rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego. To jeden ze sposobów zmniejszenia dużych dysproporcji finansowych wśród studentów. Stwarza szanse, by gorzej sytuowani młodzi ludzie mogli podjąć naukę na studiach wyższych, oraz by łatwiej im było, po zdobyciu wykształcenia, odnaleźć się na rynku pracy. Środki wypłacone z Funduszu z tytułu dopłat do odsetek wyniosły od 2015 roku 38 mln zł.

Polski Fundusz Rozwoju jest także operatorem rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie". Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu. Oferta finansowania kierowana jest do osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz podmiotów tworzących miejsca pracy. O preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się
m.in. studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci szkół i wyższych uczelni.

W ostatnich dwóch latach BGK udzielił 2 641 pożyczek na kwotę 161,65 mln zł. Ponad 52% wszystkich pożyczkobiorców to osoby poniżej 30. roku życia. Pożyczki udzielane są za pośrednictwem pośredników finansowych wybranych przez BGK, na terenie całego kraju. Ich lista, wraz z danymi kontaktowymi, zamieszczona jest na stronie internetowej www.wsparciewstarcie.bgk.pl.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.