Jak dobrze opracować analizę dotyczącą elektromobilności w polskich miastach. Podręcznik dla samorządów.
Kopiuj tekst

Jak dobrze opracować analizę dotyczącą elektromobilności w polskich miastach. Podręcznik dla samorządów.

Rozwój sektora elektromobilności to jeden z flagowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To też jeden z warunków ograniczenia negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Istotna rola w powodzeniu tego przedsięwzięcia przypada samorządom. Dlatego to właśnie im dedykowany jest praktyczny podręcznik, który ma im pomóc przygotować analizę kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny.   

Jednym z podstawowych instrumentów realizacji rozwoju transportu zeroemisyjnego jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Określa ona nie tylko konkretne zadania, które gminy powinny w tym celu podejmować, ale także zobowiązuje samorządy do sporządzania co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny. Pierwsza analiza kosztów i korzyści musi być sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego i poddana obowiązkowym, minimum 21-dniowym konsultacjom społecznym, już do 31 grudnia 2018 r.
Z początkiem lipca 2018 r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – Partner Merytoryczny PFR w Programie E-bus, koordynowanym przez Polski Fundusz Rozwoju, rozpoczęła dystrybucję podręcznika dla samorządów. Zawiera on wytyczne do opracowania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Przygotowanie analizy jest wymagane ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przygotowany przez Dr. Marcina Gromadzkiego „Przewodnik” jest pierwszym opracowaniem, które porządkuje zasady analizy kosztów i korzyści narzuconych ustawą dotyczącą inwestycji w zeroemisyjny transport publiczny. Przewodnik omawia elementy analizy, które można zaczerpnąć z metodyki wyceny projektów unijnych. Wskazuje również na kwestie odróżniające tę analizę od wykorzystywanej w przypadku projektów unijnych.
– Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju realizuje Program E-bus. Jego głównym celem jest wsparcie projektowania i produkcji polskich autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej. W polskich miastach już dziś jeździ 99 autobusów elektrycznych, a w nadchodzącym roku zaplanowane są zakupy 356 kolejnych pojazdów. Co kluczowe, zdecydowana większość z nich pochodzi z polskich fabryk. To pokazuje, że polskie autobusy elektryczne już dzisiaj cieszą się dobrą opinią użytkowników w Polsce, ale co również ważne, w Europie i na świecie.  Polscy producenci mają szansę stać się liderami w tym obszarze – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Proces zakupu pojazdów zeroemisyjnych wymaga racjonalnego podejścia. Powinien brać pod uwagę przeciętną wielkość floty danego podmiotu i aktualny koszt utrzymania infrastruktury potrzebnej do jej obsługi. Konieczne jest także zapewnienie ciągłości realizowanych zadań publicznych w potencjalnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej lub paliw alternatywnych. Chodzi też o to, by jak najefektywniej wykorzystywać środki publiczne oraz zapewnić dostępny cenowo transport publiczny.
Zgodnie z nowymi przepisami analizę kosztów i korzyści będzie musiała sporządzić jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Z obowiązku zostały wyłączone gminy i powiaty o liczbie mieszkańców mniejszej niż 50 tys.
Przygotowana przez nas ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określiła zadania dla gmin, związane z rozwojem transportu zeroemisyjnego. Jednocześnie, aby jak najefektywniej wykorzystywać środki publiczne oraz zapewnić dostępny cenowo transport publiczny, ustawa nałożyła obowiązek opracowania analizy kosztów i korzyści, związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych. Przepisy ustawy w sposób ogólny nakreśliły zasady tworzenia takiej analizy, ponieważ specyfika każdej jednostki samorządu terytorialnego jest inna i na poziomie regulacji nie jest uzasadnione tworzenie jednego modelu analizy – zaznacza wiceminister energii Michał Kurtyka.
–  Wychodząc naprzeciw możliwości sprostania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego wyzwaniu jakim jest rzetelne i kompleksowe opracowanie analizy, przedstawiamy Państwu przewodnik, mając nadzieję, że będzie on pomocny w budowaniu świadomości i kompetencji w obszarze rozwoju elektromobilności – dodaje Bartłomiej Pawlak, członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.
Na koniec 2016 roku po ulicach 6 polskich miast: Warszawy, Krakowa, Inowrocławia, Jaworzna, Lublina i Ostrołęki, jeździły 33 autobusy elektryczne. Dziś jest ich 99. Biorąc pod uwagę statystyki, roczne tempo wzrostu ilości E-busów wynosi niemal 300% i przewiduje się, że jeszcze przyspieszy. Zapraszamy do śledzenia informacji nt. wolumenu E-busów na stronie http://www.infobus.pl/ebus.
elektromobilnosc.png
Podręcznik „Zasady opracowania wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu w świadczeniu usług komunikacji miejskiej”
Powiązane artykuły
Bartosz Marczuk nowym wiceprezesem PFR

Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała od dnia 19.11.2018 r. Pana Bartosza Marczuka w skład Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.
PFR Ventures alokowało pierwszy miliard złotych w 21 funduszy VC

PFR Ventures podpisało już 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad miliard złotych w polskie innowacje. Tym samym, PFR Ventures alokowało około 40% dostępnych środków.
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych uchwalona przez parlament

26 października br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, kończąc tym samym proces jej rozpatrywania w parlamencie. Teraz ustawa trafia na biurko Prezydenta RP. Jeśli podejmie on decyzję o podpisaniu ustawy, PPK będą stopnio
Jak dogonić najbogatszych? PFR prezentuje raport specjalny nt. wzrostu gospodarczego

Nie ma gotowej recepty na dogonienie bogatych. Ostatnie trzy dekady rozwoju Polski to ogromny sukces cywilizacyjny, ale póki co to epizod wzrostu, a nie  konwergencja. By podtrzymać wysoki wzrost, potrzebujemy tworzyć warunki do inwestowania w środki produkcji i umiejętności oraz uodparniać gospodarkę na kryzysy i szoki gospodarcze – to główne wnioski z raportu specjalnego PFR „Doganianie bogatszych przez biedniejszych w literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej minionego wieku – wnioski dla Polski”, przygotowanego przez Pawła Dobrowolskiego, głównego ekonomistę PFR.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.