Rusza Sieć Mentorów PFR - nowy program mentoringowy dla start-upów

Rusza Sieć Mentorów PFR - nowy program mentoringowy dla start-upów

Opublikowany

Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundacja PFR uruchamiają kolejną inicjatywę wspierającą rozwój ekosystemu innowacji w Polsce. Sieć Mentorów PFR to program mentoringowy skierowany do start-upów i młodych firm, poszukujących wsparcia w pracy nad najważniejszymi kompetencjami biznesowymi. Program umożliwi im dostęp do cenionych i doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz wesprą w pracy nad konkretnymi wyzwaniami.

Mentorzy uczestniczący w programie to doświadczeni przedsiębiorcy i menadżerowie, którzy odnieśli sukces biznesowy. Znają problemy, z jakimi borykają się młode firmy, ponieważ przeszli podobną do nich drogę. Wśród  30 mentorów w bazie znaleźli się m.in.: Jędrzej Szcześniak – współzałożyciel Daftcode, Kacper Winiarczyk – CEE General Manager w ofo, Joanna Drabent – CEO i współzałożycielka Prowly, Marcin Szeląg – Partner w Innovation Nest, Michał Pękała – VP Growth z Docplanner.com, Katarzyna Kazior, Prezes Frisco.pl czy Michał Borkowski, CEO i co-founder Brainly.

„Badając potrzeby młodych, innowacyjnych firm w Polsce, zauważyliśmy, że mimo często świetnego produktu lub usługi, mają one problemy z osiągnięciem sukcesu w kraju i zagranicą. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem może okazać się doświadczony specjalista, który potrafi z zewnątrz, bez emocji spojrzeć na biznes, pomóc wskazać i zniwelować słabe punkty. Z tego powodu zaprosiliśmy do współpracy znakomite grono ekspertów, którzy chcą razem z nami uzupełniać kompetencje młodych start-upowców” – powiedziała Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.

Mentorzy będą służyć swoim doświadczeniem w ramach pięciu najważniejszych dziedzin biznesowych, z którymi do czynienia ma większość nowoczesnych firm: marketing, rozwój biznesu, tworzenie zespołu, zarządzanie produktem i relacje inwestorskie. W ramach programu zakwalifikowane start-upy będą mogły odbyć kilka bezpośrednich lub zdalnych spotkań z wybranym mentorem w celu konsultacji i wsparcia w pracy nad konkretnymi wyzwaniami. Pełna lista mentorów uczestniczących w programie dostępna jest na stronie startup.pfr.pl/baza-ekspertów.

Nabór do Sieci Mentorów PFR potrwa do 5 sierpnia. W tym czasie zainteresowane start-upy muszą uzupełnić formularz zgłoszeniowy, wybrać preferowanego mentora i umotywować potrzebę mentoringu. W drugim etapie wybrane firmy zostaną zaproszone na bezpośrednie spotkanie lub rozmowę telefoniczną.

To kolejny program PFR, którego celem jest zwiększanie wartości polskiego ekosystemu innowacji poprzez wypełnianie luk związanych z praktycznym nauczaniem biznesu. W czerwcu wystartowała Szkoła Pionierów PFR – nowatorski program edukacyjny skierowany do osób fizycznych, przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii, którego elementem będzie tygodniowy pobyt na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Partnerem społecznym programu jest Fundacja PFR. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie startup.pfr.pl/siec-mentorow, a lista ekspertów na startup.pfr.pl/baza-ekspertow
PFR Siec Mentorow infografika 20180712.jpg

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

PFR Siec Mentorow infografika 20180712.jpg

grafika | 1,2 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Blisko 80 programów dla nowych innowacyjnych firm na startup.pfr.pl (INFOGRAFIKA)

temu

Platforma internetowa startup.pfr.pl po ponad 6 miesiącach działania oferuje już blisko 80 programów wsparcia dla start-upów i pomysłodawców, działających w obszarze innowacji. Na platformie można znaleźć także mapę ekosystemu innowacji oraz historie sukcesów firm, które skorzystały z oferty Grupy PFR.
Warszawa członkiem światowej ligi innowacyjnych miast Start Alliance

temu

Warszawa wstąpiła do międzynarodowej sieci biznesowej Start Alliance. Dzięki partnerstwu innowacyjne firmy ze stolicy otrzymają możliwość łatwiejszego poznawania rynków zagranicznych, pomoc w planowaniu ekspansji zagranicznej oraz gromadzeniu kapitału. W zamian zagraniczne firmy z miast członkowskich sieci uzyskają  kompleksową obsługę biznesową w Warszawie. Projekt realizowany jest przez trzy instytucje wchodzące w skład Grupy PFR – Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAiH) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oficjalne ogłoszenie członkostwa odbyło się podczas kongresu Wolves Summit.
Nearly 80 programmes for new innovative firms at startup.pfr.pl (INFOGRAPHIC)

temu

The internet platform startup.pfr.pl, after over 6 months of operation, already offers nearly 80 programmes of support for start-ups and founders operating in the area of innovation. The platform also features a map of the innovation ecosystem and success stories of companies that have benefited from the offer of the PFR Group.
Warsaw becomes a member of Start Alliance, a world league of innovative cities

temu

Warsaw has joined the Start Alliance, an international business network. Thanks to the partnership, innovative companies from the capital city will have the opportunity of getting to know foreign markets more easily, obtaining assistance in their plans of foreign expansion and raising capital. In exchange, foreign companies from the member cities will obtain a comprehensive business service. The project is implemented by three institutions from the PFR Group - the Polish Development Fund (PFR), the Polish Investment and Trade Agency (PAiH) and the Polish Agency for Enterprise Development (PARP). The membership was officially announced during the Wolves Summit congress.

Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w PESA Bydgoszcz

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której PFR zaangażuje się w finansowanie największego producenta w branży kolejowej w Polsce. Celem PFR jest przejęcie kontroli nad PESA, a następnie umocnienie i dalszy rozwój spółki, w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Fundusz [1] zarządzany przez PFR zainwestuje w spółkę docelowo kwotę 300 mln PLN, przejmując blisko 100% akcji spółki.