Warsaw becomes a member of Start Alliance, a world league of innovative cities

Warsaw becomes a member of Start Alliance, a world league of innovative cities

Published

Warsaw has joined the Start Alliance, an international business network. Thanks to the partnership, innovative companies from the capital city will have the opportunity of getting to know foreign markets more easily, obtaining assistance in their plans of foreign expansion and raising capital. In exchange, foreign companies from the member cities will obtain a comprehensive business service. The project is implemented by three institutions from the PFR Group - the Polish Development Fund (PFR), the Polish Investment and Trade Agency (PAiH) and the Polish Agency for Enterprise Development (PARP). The membership was officially announced during the Wolves Summit congress.

The main objective of the programme is to develop and improve the quality of the innovation ecosystem in Poland. Warsaw has joined the world list of innovative Start Alliance cities, bringing together centres such as: London, Paris, Berlin, Vienna, Shanghai, New York and Tel Aviv. The capital city’s membership in the network will bring a number of benefits for businesses. They will have a facilitated contact with foreign startups and trade and networking events organised in the partner cities. In addition, they will be able to count on the access to free co-working spaces, meetings with representatives of corporations, and consultations regarding taxes, law, personnel and migration issues in selected partner cities. In exchange, the Polish Investment and Trade Agency will offer a comprehensive service to foreign companies interested in conducting business in Warsaw.

During the opening ceremony, Paweł Borys, President of the PFR, said: “For Warsaw, Start Alliance provides the opportunity to appear on the map of highly innovative cities. I encourage our entrepreneurs to use the foreign potential which is now even easier to reach.”

Dr Krzysztof Senger, Vice President of the Polish Investment and Trade Agency, which became a contact point for Start Alliance in Poland, talks about the benefits of joining the network: “For technology companies from Warsaw, close cooperation with the technology environment from around the world is a great opportunity to develop and build international recognition. The participation in the Start Alliance initiative will be beneficial for Warsaw itself, as it will build the image of the innovative capital city of Poland.’

Start Alliance is the initiative of the city of Berlin and the organisation Berlin Partner. Its purpose is to cross-link the most innovative cities in the world and to create a platform for the flow of innovative companies. Companies - instead of competing with each other - obtain the space to collaborate and build new international relations. The events offered as part of Start Alliance are dedicated to the companies that are past the prototype phase and have a ready product on the home market.

The benefit for Warsaw associated with the participation in the network will be the promotion of innovative companies operating on this market and building an innovative brand of the capital abroad. The contact point for Start Alliance in Poland is the office of the Polish Investment and Trade Agency.

Participation in the Start Alliance network is co-financed from EU funds as part of the project Next Step Poland, which is implemented by three institutions in the PFR Group - PAiH, PARP and PFR. Its main objective is to develop and improve the quality of the innovation ecosystem in Poland.

The initiative is co-financed from the European Social Fund under the Priority Axis IV Social innovation and transnational cooperation, Measure: 4.3 Transnational cooperation - Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020.
Share

Related Stories
Nearly 80 programmes for new innovative firms at startup.pfr.pl (INFOGRAPHIC)

ago

The internet platform startup.pfr.pl, after over 6 months of operation, already offers nearly 80 programmes of support for start-ups and founders operating in the area of innovation. The platform also features a map of the innovation ecosystem and success stories of companies that have benefited from the offer of the PFR Group.
Blisko 80 programów dla nowych innowacyjnych firm na startup.pfr.pl (INFOGRAFIKA)

ago

Platforma internetowa startup.pfr.pl po ponad 6 miesiącach działania oferuje już blisko 80 programów wsparcia dla start-upów i pomysłodawców, działających w obszarze innowacji. Na platformie można znaleźć także mapę ekosystemu innowacji oraz historie sukcesów firm, które skorzystały z oferty Grupy PFR.
Warszawa członkiem światowej ligi innowacyjnych miast Start Alliance

ago

Warszawa wstąpiła do międzynarodowej sieci biznesowej Start Alliance. Dzięki partnerstwu innowacyjne firmy ze stolicy otrzymają możliwość łatwiejszego poznawania rynków zagranicznych, pomoc w planowaniu ekspansji zagranicznej oraz gromadzeniu kapitału. W zamian zagraniczne firmy z miast członkowskich sieci uzyskają  kompleksową obsługę biznesową w Warszawie. Projekt realizowany jest przez trzy instytucje wchodzące w skład Grupy PFR – Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAiH) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oficjalne ogłoszenie członkostwa odbyło się podczas kongresu Wolves Summit.
Startuje Szkoła Pionierów PFR – na warsztaty międzynarodowego programu przyjechali młodzi wizjonerzy technologiczni z całej Polski

ago

3 września br. w siedzibie Allegro odbyło się oficjalne otwarcie Szkoły Pionierów PFR – nowatorskiego programu edukacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju dla młodych, przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii. Program powstał i jest realizowany przy zaangażowaniu partnerów Szkoły Pionierów PFR, którymi są w ramach pierwszej edycji firmy Allegro i TDJ oraz Fundacja PFR.
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.