Spółka współkontrolowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ogłasza wezwanie na akcje spółki Ferrum SA.

Spółka współkontrolowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ogłasza wezwanie na akcje spółki Ferrum SA.

Opublikowany

Watchet Sp. z o.o. („Watchet”), spółka celowa współkontrolowana przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw – FIZ AN („FIPP”), którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza i pełnomocnikiem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) i pana Marka Warzechę (poprzez MW Asset Management Sp. z o.o. („MWAM”), ogłosiła wezwanie na akcje spółki Ferrum S.A. („Ferrum”) po cenie 4,39 zł za akcję, celem osiągnięcia do 100% akcji Ferrum. Kurs zamknięcia akcji tej spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyniósł na dzień 24 maja 2018 r. 3,94 zł za akcję. FIPP, działając w porozumieniu z Markiem Warzechą, Watchet oraz Mezzanine FIZ AN („Mezzanine”), współzarządzany przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. („CVI”) kontrolują aktualnie bezpośrednio i pośrednio 65,82% akcji Ferrum.

31 sierpnia 2017 roku PFR (reprezentując FIPP) podpisał wraz z MWAM oraz Mezzanine porozumienie dotyczące zapewnienia spółce Ferrum pakietu finansowego o wartości ok. 125,6 mln zł dla realizacji strategii rozwoju na rynku specjalistycznych rur oraz konstrukcji stalowych. Nowi inwestorzy zapewnili spółce środki na kapitał obrotowy, dokonali refinansowania istotnej części zadłużenia spółki oraz przeprowadzili konwersję zadłużenia na kapitał zakładowy Ferrum. W ramach kolejnych kroków zmierzających do pełnej restrukturyzacji Ferrum, FIPP sfinansował inwestycję Ferrum w nową linię do produkcji rur spawanych spiralnie, oraz wspólnie z innymi członkami konsorcjum oraz funduszami zarządzanymi przez CVI, za pośrednictwem Watchet, zapewnili spółce finansowanie działalności bieżącej na kwotę 69,7 mln PLN.

„Ogłosiliśmy wezwanie na 100% akcji Ferrum mając na uwadze poszanowanie interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Konsorcjum poprzez konwersję zadłużenia spółki uzyskało większość na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i konsekwentnie realizuje zamierzony plan restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółki. W chwili obecnej nie rozważamy wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mając na uwadze niewielką płynność akcji spółki oferujemy akcjonariuszom mniejszościowym możliwość wyjścia z inwestycji. Jednocześnie mamy nadzieję, iż działania restrukturyzacyjne realizowane przez akcjonariuszy większościowych spotkają się z aprobatą akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zdecydują się na pozostanie w akcjonariacie spółki.” – powiedział Adam Bruliński Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ferrum to jedyny krajowy producent posiadający w swoim asortymencie rury spiralnie spawane, wzdłużnie spawane oraz zgrzewane do średnicy 406mm. Dodatkowo Spółka jest właścicielem linii do izolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, jak również izolacji cementowej. Ferrum posiada zdolności wyprodukowania szerokiego asortymentu rur na potrzeby spółek przesyłających gaz, paliwa ropopochodne oraz sektora ciepłowniczego i wodociągowo kanalizacyjnego.

Ferrum S.A. jest krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji preizolowanych rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. Spółka dostarcza produkty dla rynku gazowniczego (szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych), ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowego.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Więcej informacji: www.pfr.pl.

CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. jest niezależną firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi, realizującą inwestycje typu private debt oraz private equity, zarządzającą aktywami o łącznej wartości blisko 6 mld zł. CVI jest największym w regionie CEE dostawcą alternatywnego finansowania dłużnego dla małych i średnich spółek. W swojej historii CVI udzieliło finansowania ponad 700 podmiotom, w tym w ponad 450 przypadkach w formule private debt.

Marek Warzecha – Inwestor. Prezes Zarządu MW Asset Management Sp. z o.o.,  Ponar Wadowice S.A., Ponar Lubań Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Cormay S.A. Poprzednio m.in: Prezes Zarządu Ponar Silesia S.A., członek Zarządu Fazos S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Voxel S.A., Famak S.A.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Nowa linia produkcyjna Ferrum dzięki inwestycji PFR

temu

Ferrum uruchomiło w swojej katowickiej fabryce unikatową w tej części Europy linię do produkcji rur spiralnie spawanych, której potencjał techniczny oraz możliwości produkcyjne pozwalają na realizowanie dostaw nie tylko na rynek krajowy, ale również krajów UE oraz rynki międzynarodowe. Dzięki temu przedsięwzięciu Ferrum będzie plasować się wśród wiodących światowych producentów rur spiralnie spawanych dysponując liniami do wykonania powłok antykorozyjnych zewnętrznych i wewnętrznych. Zainstalowana średnioroczna zdolność produkcyjna na poziomie około 120 tysięcy ton przy uwzględnieniu dotychczasowego potencjału pozwala na wyprodukowanie docelowo 200 tysięcy ton rur rocznie.
Polski Fundusz Rozwoju właścicielem BGK Nieruchomości

temu

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został właścicielem spółki BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. To efekt umowy zawartej przez PFR z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem jest integracja narzędzi inwestycyjnych w jednej grupie kapitałowej i przyśpieszenie realizacji inwestycji w przystępne cenowo budownictwo mieszkaniowe.
Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z CAF inwestuje w Solaris

temu

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.[1] (Grupa PFR) i hiszpański Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) podpisały 5 września 2018 r. porozumienie dotyczące warunków wspólnej inwestycji w spółkę Solaris Bus & Coach S.A. (Solaris), lidera na rynku autobusów miejskich w Polsce oraz wiodącego producenta w Europie. [1] Stroną porozumienia jest Fundusz (Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR S.A. na mocy stosownej umowy o zarządzanie.
Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w PESA Bydgoszcz

temu

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której PFR zaangażuje się w finansowanie największego producenta w branży kolejowej w Polsce. Celem PFR jest przejęcie kontroli nad PESA, a następnie umocnienie i dalszy rozwój spółki, w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Fundusz [1] zarządzany przez PFR zainwestuje w spółkę docelowo kwotę 300 mln PLN, przejmując blisko 100% akcji spółki.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.