Spółka współkontrolowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ogłasza wezwanie na akcje spółki Ferrum SA.

Spółka współkontrolowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ogłasza wezwanie na akcje spółki Ferrum SA.

Opublikowany

Watchet Sp. z o.o. („Watchet”), spółka celowa współkontrolowana przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw – FIZ AN („FIPP”), którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza i pełnomocnikiem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) i pana Marka Warzechę (poprzez MW Asset Management Sp. z o.o. („MWAM”), ogłosiła wezwanie na akcje spółki Ferrum S.A. („Ferrum”) po cenie 4,39 zł za akcję, celem osiągnięcia do 100% akcji Ferrum. Kurs zamknięcia akcji tej spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyniósł na dzień 24 maja 2018 r. 3,94 zł za akcję. FIPP, działając w porozumieniu z Markiem Warzechą, Watchet oraz Mezzanine FIZ AN („Mezzanine”), współzarządzany przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. („CVI”) kontrolują aktualnie bezpośrednio i pośrednio 65,82% akcji Ferrum.

31 sierpnia 2017 roku PFR (reprezentując FIPP) podpisał wraz z MWAM oraz Mezzanine porozumienie dotyczące zapewnienia spółce Ferrum pakietu finansowego o wartości ok. 125,6 mln zł dla realizacji strategii rozwoju na rynku specjalistycznych rur oraz konstrukcji stalowych. Nowi inwestorzy zapewnili spółce środki na kapitał obrotowy, dokonali refinansowania istotnej części zadłużenia spółki oraz przeprowadzili konwersję zadłużenia na kapitał zakładowy Ferrum. W ramach kolejnych kroków zmierzających do pełnej restrukturyzacji Ferrum, FIPP sfinansował inwestycję Ferrum w nową linię do produkcji rur spawanych spiralnie, oraz wspólnie z innymi członkami konsorcjum oraz funduszami zarządzanymi przez CVI, za pośrednictwem Watchet, zapewnili spółce finansowanie działalności bieżącej na kwotę 69,7 mln PLN.

„Ogłosiliśmy wezwanie na 100% akcji Ferrum mając na uwadze poszanowanie interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Konsorcjum poprzez konwersję zadłużenia spółki uzyskało większość na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i konsekwentnie realizuje zamierzony plan restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółki. W chwili obecnej nie rozważamy wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mając na uwadze niewielką płynność akcji spółki oferujemy akcjonariuszom mniejszościowym możliwość wyjścia z inwestycji. Jednocześnie mamy nadzieję, iż działania restrukturyzacyjne realizowane przez akcjonariuszy większościowych spotkają się z aprobatą akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zdecydują się na pozostanie w akcjonariacie spółki.” – powiedział Adam Bruliński Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ferrum to jedyny krajowy producent posiadający w swoim asortymencie rury spiralnie spawane, wzdłużnie spawane oraz zgrzewane do średnicy 406mm. Dodatkowo Spółka jest właścicielem linii do izolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, jak również izolacji cementowej. Ferrum posiada zdolności wyprodukowania szerokiego asortymentu rur na potrzeby spółek przesyłających gaz, paliwa ropopochodne oraz sektora ciepłowniczego i wodociągowo kanalizacyjnego.

Ferrum S.A. jest krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji preizolowanych rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. Spółka dostarcza produkty dla rynku gazowniczego (szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych), ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowego.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Więcej informacji: www.pfr.pl.

CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. jest niezależną firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi, realizującą inwestycje typu private debt oraz private equity, zarządzającą aktywami o łącznej wartości blisko 6 mld zł. CVI jest największym w regionie CEE dostawcą alternatywnego finansowania dłużnego dla małych i średnich spółek. W swojej historii CVI udzieliło finansowania ponad 700 podmiotom, w tym w ponad 450 przypadkach w formule private debt.

Marek Warzecha – Inwestor. Prezes Zarządu MW Asset Management Sp. z o.o.,  Ponar Wadowice S.A., Ponar Lubań Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Cormay S.A. Poprzednio m.in: Prezes Zarządu Ponar Silesia S.A., członek Zarządu Fazos S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Voxel S.A., Famak S.A.

Udostępnij

Powiązane artykuły
TAURON i Polski Fundusz Rozwoju zawarli umowy na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

temu

TAURON Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowę 880 mln zł.
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia kolejne inwestycje samorządowe w ramach Pakietu dla Miast Średnich

temu

W dniu 11 stycznia 2018 r. PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-kanlizacyjnej w Limanowej, gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln złotych.
Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w sektor biotechnologiczny, obejmując akcje w ofercie Selvity

temu

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (Grupa PFR), za pośrednictwem spółki celowej PFR Life Science, przeprowadziła pierwszą inwestycję w sektorze biotechnologicznym biorąc udział we wtórnej publicznej emisji akcji spółki Selvita S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie. PFR był jednym z największych inwestorów, obejmując akcje o wartości niemal 40 mln zł. Selvita pozyskała łącznie 134 mln zł na realizację przedstawionej inwestorom strategii rozwoju na lata 2017-2021.
TAURON and the Polish Development Fund concluded agreements for financing the construction of a 910 MW power unit in Jaworzno

temu

TAURON Polska Energia signed with the Investment Funds managed by the Polish Development Fund (PFR) an investment agreement and shareholders agreement specifying conditions for the involvement in the construction of the 910 MW power unit in Jaworzno. The PFR will invest PLN 880 million in the construction.

Fundacja PFR wspiera HackArt – pierwszy w Polsce hackathon muzealny

W zabytkowych wnętrzach Muzeum Narodowego w Warszawie w najbliższy weekend odbędzie się pierwszy w Polsce hackathon muzealny – HackArt. Projektanci, graficy i programiści będą pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami na styku sztuki i nowych technologii. Zwycięskie projekty zostaną wdrożone w życie i ułatwią codzienną pracę Muzeum Narodowego w Warszawie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.