Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju SA w sprawie publikacji Gazety Wyborczej z dn. 24.05.2018 r. w sprawie GETBACK S.A.

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju SA w sprawie publikacji Gazety Wyborczej z dn. 24.05.2018 r. w sprawie GETBACK S.A.

Opublikowany

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej pt. „GET BACK I OJCIEC PREMIERA”, zawierającego informacje na temat Polskiego Funduszu Rozwoju, celem zapewnienia dostępu opinii publicznej do możliwie pełnych i rzetelnych informacji, przedstawiamy stanowisko spółki w tej sprawie. Przedstawione poniżej informacje, zostały w dniu 23.05.2018 r. przekazane w formie odpowiedzi Panu red. Wojciechowi Czuchnowskiemu z Gazety Wyborczej, lecz w zasadniczej części nie zostały one przedstawione w w/w artykule.

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie otrzymywał żadnych wniosków, czy próśb w jakiejkolwiek formie, dotyczących udzielenia finansowania spółce Getback S.A. od jakichkolwiek polityków, w tym od Pana Marszałka Kornela Morawieckiego. Wszelkie informacje przekazywane w tej sprawie, wskazujące na ewentualne takie działania są nieprawdziwe.

W odniesieniu do treści w/w artykułu Gazety Wyborczej ponadto informujemy, że:

1. Prezes PFR S.A. Pan Paweł Borys poznał Pana Kornela Morawieckiego w ciągu ostatnich 2 lat, podczas których spotkał się z nim oficjalnie około 4 razy, wyłącznie w ramach szerszych spotkań w Parlamencie lub na publicznych konferencjach.

2. Paweł Borys w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie spotkał się oraz nie rozmawiał z Panem Kornelem Morawieckim ani bezpośrednio, ani telefonicznie. Pan Kornel Morawiecki nigdy nie kontaktował się z Panem Pawłem Borysem.

3. Paweł Borys nigdy nie rozmawiał z Panem Kornelem Morawieckim o spółce Getback S.A., a w szczególności o wsparciu dla Getback S.A. ze strony PFR S.A.. Wszelkie informacje sugerujące takie kontakty są nieprawdziwe.

4. Nie powstała żadna notatka w PFR S.A. lub ze strony Pawła Borysa na temat jakiejkolwiek rozmowy z Panem Kornelem Morawieckim, także w sprawie Getback S.A. Wszelkie informacje sugerujące takie zdarzenie są nieprawdziwe.

5. Spółka nie prowadziła jakichkolwiek analiz spółki Getback S.A. oraz negocjacji z Getback S.A. w sprawie udzielenia jej finansowania. Wszelkie informacje sugerujące takie negocjacje są nieprawdziwe.

6. Raport bieżący spółki Getback S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie rzekomych negocjacji z PFR S.A. jest nieprawdziwy. PFR S.A. jednoznacznie i niezwłocznie zaprzeczył informacjom o rzekomym prowadzeniu negocjacji z tą spółką. PFR S.A. złożył w dniu 16 kwietnia 2018 roku doniesienie do Komisji Nadzoru Finansowego o możliwości manipulacji kursem akcji Getback S.A. z art. 15 w związku z art. 12 rozporządzenia MAR poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat udziału PFR S.A. w negocjacjach z Getback S.A.

7. PFR S.A. przekazał niezwłocznie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prokuraturze informacje na temat przebiegu i charakteru wszystkich kontaktów z Getback S.A.

Wszelkie działania PFR S.A. dotyczące Getback S.A. były zgodnie z profesjonalnymi standardami oraz wymogami prawa.

Nawiązując do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących rzekomych negocjacji pomiędzy spółkami Polski Fundusz Rozwoju SA i GetBack SA, mając na celu zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji, prezentujemy przebieg kontaktów między przedstawicielami tych instytucji, a także opis formalnej ścieżki inwestycyjnej, typowej dla inwestycji realizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.