FAMUR S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju rozpoczynają współpracę na rzecz modernizacji polskiej branży wydobywczej

FAMUR S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju rozpoczynają współpracę na rzecz modernizacji polskiej branży wydobywczej

Opublikowany

FAMUR S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A.  podpisały dzisiaj umowę o wspólnej inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance Sp. z o.o. Głównym obszarem działalności spółki z Grupy FAMUR jest finansowanie strategicznych inwestycji z punktu widzenia modernizacji sektora górniczego i energetycznego. Są one realizowane przez krajowe spółki wydobywcze. Pośrednio projekt przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu efektywności i bezpieczeństwa wydobycia surowców w Polsce.

- Jednym z fundamentów rozwoju naszej gospodarki jest reindustrializacja, rozumiana jako tworzenie i wzmacnianie w Polsce przemysłu przyszłości. Nie możemy już tracić żadnych szans rozwojowych, dlatego tworzymy bardzo konkretne rozwiązania, impulsy, które pomogą te szanse najlepiej wykorzystać. Nowoczesne technologie, jak robotyka i automatyka, mogą dzisiejszy przemysł ciężki uczynić lżejszym. Usprawnić jego efektywność, zwiększyć liczbę możliwych zastosowań czy uelastycznić przy ekspansji rynkowej – mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

- Współpraca Grupy FAMUR z Polskim Funduszem Rozwoju to połączenie sił aktywnej firmy z flagową instytucją rozwojową coraz bardziej przedsiębiorczego państwa. Rodzimy sektor maszyn i urządzeń wydobywczych może w perspektywie kilku lat stać się jednym ze światowych czempionów, a FAMUR, dostosowując swoją ofertę do realiów Przemysłu 4.0, ma szansę skutecznie rywalizować z największymi globalnymi graczami – dodaje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

– Szerokie portfolio zaawansowanych technologicznie maszyn i nowoczesnych rozwiązań pozwala Grupie FAMUR być od wielu lat znaczącym partnerem w procesie modernizacji przemysłu wydobywczego w Polsce. Dzięki współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju zyskujemy nowe narzędzie w zakresie obsługi finansowej istotnych projektów inwestycyjnych w sektorze górniczym i energetycznym. Liczymy, że pozytywnie wpłynie ono na tempo unowocześniania krajowych spółek wydobywczych – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A. – Zależy nam na podnoszeniu efektywności i bezpieczeństwa, a także wspieraniu działań badawczo-rozwojowych oraz implementacji innowacji w tej branży – dodaje Mirosław Bendzera.  

- Dzięki integracji FAMUR i Kopex powstaje silna polska firma o wiodącej pozycji na międzynarodowym rynku maszyn górniczych. Grupa PFR jest zainteresowana wsparciem takich dynamicznie rozwijających się firm w ich ekspansji międzynarodowej. Wspólne przedsięwzięcie FAMUR i PFR ma na celu budowę innowacyjnych i wygodnych form finansowania dla klientów inwestycji w maszyny górnicze, na czym może skorzystać także polski sektor – powiedział Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt polega na współpracy FAMUR i PFR w zakresie udostępniania i finansowania zakupu maszyn górniczych produkowanych przez FAMUR, poprzez spółkę celową Mining Equipment Finance.

- Dzisiejsza transakcja to początek współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju [z Famurem], wiodącym producentem maszyn górniczych na polskim rynku. Liczymy, że nasza współpraca przyczyni się do powstania pierwszej polskiej grupy przemysłowej z silą pozycją na rynkach światowych – powiedział Marcin Piasecki, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialny za inwestycje.

Zgodnie z umową FAMUR i PFR będą partycypować w finansowaniu projektów uruchamianych w ramach spółki, a każdorazowe zaangażowanie środków będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej, w skład której wchodzić będą przedstawiciele obu inwestorów.

– Paradygmatem obecnego modelu ekonomicznego i stałego wzrostu gospodarczego jest współdziałanie instytucji państwowych oraz prywatnych przedsiębiorców. Otwarcie przez FAMUR i PFR nowego obszaru wspólnej działalności wpisuje się w założenia Planu Wicepremiera Mateusza Morawieckiego i pozwoli na znaczące przyspieszenie inwestycji w górnictwie i energetyce. Tym samym także na realizację jednego z elementów długookresowej wizji rozwoju Polski – uważa Mirosław Bendzera. – Zwiększenie nacisku na rozwój innowacji i w konsekwencji transformacja branży wydobywczej w kierunku zdywersyfikowanego, zaawansowanego technologicznie Przemysłu 4.0, to jedne z najważniejszych obszarów, które będziemy wspierać – podsumowuje Mirosław Bendzera.

***
FAMUR S.A. należy do czołówki światowych producentów maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym opierającym się o metodę ścianową. Grupa FAMUR od ponad 100 lat oferuje rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Kluczowe dla Grupy sektory działalności to: górnictwo podziemne i odkrywkowe, branża transportowa i przeładunkowa oraz energetyka.  
Spółka FAMUR S.A. od 2006 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większościowym właścicielem spółki jest TDJ Equity I Sp. z o.o., będący spółką zależną TDJ S.A.
Więcej informacji na stronie: www.famur.com

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa instytucji finansowych oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.
Więcej informacji na stronie: www.pfr.pl

TDJ S.A. to polska, rodzinna firma inwestycyjna. Obecnie największym działem inwestycyjnym jest obszar TDJ Equity, do którego należą między innymi notowane na GPW w Warszawie: FAMUR S.A., Kopex S.A., Zamet Industry S.A. i PGO S.A. oraz niepubliczne spółki, takie jak FPM S.A. czy NiUW „Glinik”. Grupa TDJ działa również aktywnie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, poprzez TDJ Estate. Nowym polem działalności inwestycyjnej jest obszar Venture poprzez partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures. TDJ dzieli się swoimi sukcesami realizując działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W jej ramach Fundacja TDJ realizuje zróżnicowane projekty koncentrujące się na wspieraniu edukacji i rozwoju osobistego dzieci i młodzieży. Więcej informacji na stronie: www.tdj.pl

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

famur_pfr_2.jpg

grafika | 522 KB

Pobierz
famur_pfr_1.jpg

grafika | 1,31 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju i RAFAKO podpisali wstępne porozumienie o współpracy

temu

Intencją Grupy PFR i RAFAKO jest rozpoczęcie współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych. Elementem współpracy może być potencjalna inwestycja Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN w raciborską spółkę oraz projekty w obsza
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia kolejne inwestycje samorządowe w ramach Pakietu dla Miast Średnich

temu

W dniu 11 stycznia 2018 r. PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-kanlizacyjnej w Limanowej, gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln złotych.
GPW, PFR oraz BIK, przy udziale IAiR, podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej

temu

28 listopada 2017 r. GPW, PFR oraz BIK podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej działającej w oparciu o Instytutu Analiz i Ratingu. Celem porozumienia jest wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój Agencji wpisuje się w „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Agencja rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r.
Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego - Raport Specjalny PFR

temu

Przemysł meblowy jest istotnym sektorem polskiej gospodarki. Utrzymanie wysokiej pozycji i wzrost wydajności polskich firm meblarskich, przy rosnących kosztach wynagrodzeń oraz kurczących się zasobach kapitału ludzkiego, będą wymagały wdrażania nowych modeli biznesowych

Polish furniture at EXPO for the first time

The promotion of the Polish furniture industry is one of the events accompanying the Polish exhibition at the international EXPO 2017 in Astana. It will culminate with the Polish Furniture Day, which will take place on 13 July. The mission is attended by 7 Polish compani