Polski Fundusz Rozwoju wraz z konsorcjum funduszy inwestuje w Ferrum S.A.
Polski Fundusz Rozwoju wraz z konsorcjum funduszy inwestuje w Ferrum S.A.

Polski Fundusz Rozwoju wraz z konsorcjum funduszy inwestuje w Ferrum S.A.

Opublikowany

Ferrum S.A. („Ferrum”, „Spółka”) podpisała porozumienie z konsorcjum inwestorów, dotyczące zapewnienia Spółce pakietu finansowego o wartości ok. 125 mln zł dla realizacji strategii rozwoju Spółki na rynku specjalistycznych rur oraz konstrukcji stalowych. Nowi inwestorzy dokonają refinansowania istotnej części zadłużenia Spółki, a następnie podwyższenia kapitału Ferrum, zabezpieczą środki niezbędne dla zachowania bezpiecznej płynności finansowej i uruchomienie nowych inwestycji oraz umożliwią dalsze finansowanie celem umocnienia pozycji Spółki na rynku i wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Konsorcjum podmiotów inwestujących w Ferrum tworzą Polski Fundusz Rozwoju S.A. poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, fundusz Mezzanine FIZAN zarządzany przez Credit Value Investments Sp. z o.o. oraz fundusz inwestycyjny zarządzany przez Pana Marka Warzechę. Inwestorzy podjęli działania zmierzające do skupienia całości długoterminowego zadłużenia finansowego Ferrum w wysokości ok. 95 mln zł celem jego refinansowania i skonwertowania na akcje nowej emisji. Jednocześnie, mając na uwadze zagwarantowanie stabilności operacyjnej spółki, inwestorzy dodatkowo udzielili spółce 30 mln zł pożyczki na kapitał obrotowy.

- Ferrum to spółka z olbrzymim potencjałem, dostarczająca wysokiej jakości rury dla strategicznych inwestycji w polską infrastrukturę tj. w szczególności w przesył i dystrybucję gazu oraz dostarczająca światowej klasy konstrukcje spawane dla sektorów takich jak energetyka, czy hutnictwo. Inwestycja jest zgodna ze strategią Polskiego Funduszu Rozwoju, która zakłada inwestowanie w rozwój polskich przedsiębiorstw i podnoszenie ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Inwestycja wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu ds. inwestycyjnych PFR.

- Bardzo cieszymy się z możliwości uczestniczenia w transakcji obejmującej swoim zakresem zarówno refinansowanie zadłużenia długoterminowego, realizowane przy wykorzystaniu możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, jak też finansowanie dalszego rozwoju Spółki. Wierzymy, że przed Ferrum otwiera się zupełnie nowa perspektywa rynkowa, którą Spółka będzie mogła w pełni wykorzystać dzięki pozyskanemu finansowaniu – powiedział Marcin Leja, Dyrektor Zarządzający CVI.

Ferrum to jedyny krajowy producent posiadający w swoim asortymencie rury spiralnie spawane, wzdłużnie spawane oraz zgrzewane do średnicy 406mm. Dodatkowo Spółka jest właścicielem linii do izolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, jak również izolacji cementowej. Jako jedyny podmiot krajowy, Ferrum posiada zdolności wyprodukowania rur na potrzeby spółek przesyłających gaz oraz paliwa ropopochodne. W grupie Ferrum łącznie zatrudnionych jest 460 pracowników. W 2016 r. Grupa Ferrum wypracowała 309 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 19,5 mln zł zysku EBITDA.

- Ferrum to spółka z wielkim potencjałem. Konwersja długu na akcje da Spółce oddech finansowy, którego potrzebuje. Zarówno od strony technologicznej jak i operacyjnej jest gotowa do znaczącego zwiększenia obrotów i generowania zysków, na poziomie wyższym, niż w najlepszych latach. Ponadto uruchomienie nowej linii w pierwszym kwartale przyszłego roku, pozwoli Spółce na oferowanie znacznie lepszych cen, niż konkurencja z Niemiec czy Grecji, co będzie miało szczególne znaczenie np. w kontekście programu inwestycyjnego realizowanego przez Gaz-System do 2025 r. Cieszę się, że również PFR i CVI dostrzegają ten potencjał, dlatego wspólnie zdecydowaliśmy się na tę inwestycję, którą traktujemy jako inwestycję długoterminową. Od lat specjalizuję się w restrukturyzacji przedsiębiorstw, dobrym przykładem może być tutaj Ponar-Wadowice S.A., jestem pewien, że Ferrum ze zdrową strukturą finansową stanie się jednym z największych tego typu przedsiębiorstw w tej część Europy - mówi Marek Warzecha, reprezentujący MW Asset Management Sp. z o.o.

Zarząd Ferrum zamierza przedstawić Inwestorom, którzy nabyli wierzytelności finansowe Spółki, propozycję zawarcia układu w trybie postępowania o zatwierdzenie układu. Łącznie - konwersji na akcje – podlegać będzie ok. 95 mln zł długu. Wierzytelności zostaną skonwertowane po cenie 4,5 zł za akcję tj. finalnie na ok. 21,1 mln nowych akcji, stanowiących ok. 46,3 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Przeprowadzenie konwersji uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez sąd propozycji układu z inwestorami.

Porozumienie zakłada również możliwość zakupu przez inwestorów 1,39 mln akcji własnych Ferrum S.A. po cenie 4,1 zł za sztukę. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności handlowych.

- Konwersja wierzytelności na akcje oraz uzyskanie finansowania obrotowego pozwolą nam ostatecznie uregulować kwestię związaną z długoterminowym zadłużeniem finansowym i zoptymalizować źródła kapitału obrotowego. Szczególnie istotnym jest odzyskanie przez Ferrum S.A. wiarygodności finansowej, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztu wsadu do produkcji. Wsparcie finansowe i merytoryczne, jakich inwestorzy udzielili spółce umożliwi nam bezpośrednią realizację dużych długoterminowych zamówień. Pozwoli nam to jednocześnie skupić się na działalności operacyjnej i handlowej – mówi Krzysztof Kasprzycki, prezes Ferrum S.A.

- Nasz plan zakłada, że w perspektywie długoterminowej Ferrum pozyska finansowanie bankowe na warunkach rynkowych. Ze względu na duży popyt na rury oferowane przez spółkę potrzebujemy w szczególności dostępu do gwarancji bankowych oraz finansowania kapitału obrotowego. Jednocześnie zrealizowany przez PFR zakup unikatowej w skali Europy Środkowo-Wschodniej linii do produkcji rur spiralnie spawanych pozwoli nam na niemal dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poszerzenie asortymentu o rury o grubości ścianki powyżej 16,2mm. Oznacza to, że będziemy gotowi na zaspokojenie zapotrzebowania na praktycznie cały asortyment rur spawanych spiralnie. Jesteśmy w szczególności zainteresowani uczestnictwem w przetargach na dostawy rur organizowanych przez operatorów gazociągów przesyłowych w Polsce i krajach ościennych – dodaje Krzysztof Kasprzycki.

Jednocześnie w maju tego roku fundusz zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju kupił oraz ustalił sposób wykorzystania i przejęcia przez Ferrum linii do produkcji rur spiralnie spawanych. Jej montaż i uruchomienie zlecił Zakładowi Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. – spółce w 100 proc. kontrolowanej przez Ferrum. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozruch nowej linii powinien nastąpić do końca marca przyszłego roku.

- Nowa linia produkcyjna przenosi Ferrum na zupełnie inny poziom konkurencyjności. Jesteśmy przekonani, że m.in. dzięki niej obecni i przyszli akcjonariusze będą beneficjentami rozwoju spółki - mówi Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu ds. inwestycyjnych PFR.

- Zakup linii umożliwi nam dywersyfikację produktową, zwiększenie udziału w przewidywanych inwestycjach sektora gazowniczego i ciepłowniczego. Zdolności produkcyjne Ferrum zwiększą się niemal dwukrotnie do poziomu ok. 90 tys. ton, dzięki czemu staniemy się jednym z wiodących producentów rur w Europie – podkreśla prezes Kasprzycki.

Ferrum S.A. jest krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji preizolowanych rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. Spółka dostarcza produkty dla rynku gazowniczego (szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych), ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowego.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Więcej informacji: www.pfr.pl.

Credit Value Investments sp. z o.o. jest niezależną firmą zarządzającą funduszami, realizującą inwestycje typu private debt oraz private equity, zarządzającą aktywami o łącznej wartości ponad 5 mld zł. CVI jest największym w regionie CEE dostawcą alternatywnego finansowania dłużnego dla małych i średnich spółek. W swojej historii CVI udzieliło finansowania ponad 600 podmiotom, w tym w prawie 400 przypadkach w formule private debt.

Marek Warzecha – Inwestor. Prezes Zarządu Ponar Wadowice S.A., Ponar Lubań Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Cormay S.A. Poprzednio m.in: Prezes Zarządu Ponar Silesia S.A., członek Zarządu Fazos S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Voxel S.A., Famak S.A.


Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Ferrum.JPG

grafika | 5,09 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Oświadczenie Polskiego Funduszu Rozwoju SA

temu

Polski Fundusz Rozwoju SA nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack SA, w żadnym zakresie, a w szczególności dotyczących finansowania. PFR SA i GetBack SA nie są stronami żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. PFR SA  otr
Warszawa członkiem światowej ligi innowacyjnych miast Start Alliance

temu

Warszawa wstąpiła do międzynarodowej sieci biznesowej Start Alliance. Dzięki partnerstwu innowacyjne firmy ze stolicy otrzymają możliwość łatwiejszego poznawania rynków zagranicznych, pomoc w planowaniu ekspansji zagranicznej oraz gromadzeniu kapitału. W zamian zagraniczne firmy z miast członkowskich sieci uzyskają  kompleksową obsługę biznesową w Warszawie. Projekt realizowany jest przez trzy instytucje wchodzące w skład Grupy PFR – Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAiH) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oficjalne ogłoszenie członkostwa odbyło się podczas kongresu Wolves Summit.
TAURON i Polski Fundusz Rozwoju zawarli umowy na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

temu

TAURON Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowę 880 mln zł.
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia kolejne inwestycje samorządowe w ramach Pakietu dla Miast Średnich

temu

W dniu 11 stycznia 2018 r. PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-kanlizacyjnej w Limanowej, gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln złotych.

Umowa na realizację pilotażu „Dobry pomysł” podpisana

Startuje pilotażowy program pod szyldem „Dobry pomysł”. Umowę w tej sprawie podpisała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Program skierowany jest do osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań i potrzebują wsparcia do wprawienia ich w ruch lub dalszego rozwoju.