Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w infrastrukturę

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w infrastrukturę

Opublikowany

Jedna z największych inwestycji na Pomorzu – budowa głębokowodnego nabrzeża (T2) terminala kontenerowego DCT Gdańsk – została zakończona. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju jest jednym z podmiotów finansujących tę inwestycję, wartą w sumie ponad 1 mld zł. Oddanie do użytku terminala ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. 

Nowa infrastruktura Portu Gdańskiego umożliwi wzrost obrotów towarowych, zwłaszcza z szybko rozwijającymi się rynkami Dalekiego Wschodu. Inwestycja wzmacnia pozycję Polski jako regionalnego centrum (hub) logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt umożliwia także podwojenie wpływów do budżetu państwa z tytułu VAT, akcyzy oraz ceł, do kwoty 4 mld zł rocznie. Jest to przykład sukcesu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, inwestycje w infrastrukturę są jednym z priorytetów Polskiego Funduszu Rozwoju.


Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) jest największym terminalem kontenerowym w Polsce i w rejonie Bałtyku. Od 2007 roku terminal DCT Gdańsk stopniowo stał się bałtyckim hubem, z bezpośrednim połączeniem z Dalekim Wschodem, obsługującym polski import oraz eksport, tranzyt morski i lądowy.


W skład konsorcjum instytucji finansujących inwestycję wszedł BGK (Grupa PFR) oraz m.in. PKO Bank Polski. Udział działającego w Grupie PFR Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu tej inwestycji wyniósł 49,7 mln euro. Finansowanie objęło zwiększenie mocy przeładunkowych obecnie istniejącego Terminala 1 oraz budowę drugiego terminala głębokowodnego.


- Oddanie do użytku drugiego głębokowodnego nabrzeża terminala kontenerowego DCT Gdańsk to inwestycja istotna dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, która wymaga nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Połączenie silnych portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie z dobrą infrastrukturą drogową, kolejową, lotniczą i rzeczną, czyni z Polski realne silne centrum logistyczne Europy Środkowej i Wschodniej. Otwiera to także łatwiejszą drogę polskich towarów eksportowych na szybko rosnące rynki azjatyckie - powiedział Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.


Budowa przez DCT drugiego terminala, który do końca 2016 roku będzie gotowy na przyjęcie pierwszego statku, jest odpowiedzią na rosnący popyt na obsługę głębokowodnych statków oceanicznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecne moce przeładunkowe istniejącego terminala zostały wykorzystane w 100 procentach.


Nowe nabrzeże o długości 650 metrów zwiększa zdolność przeładunkową terminala dwukrotnie. Zostało ono wyposażone w specjalistyczne suwnice oraz dodatkowy sprzęt przeładunkowy zdolny do obsługi największych na świecie statków kontenerowych. Inwestycja wpisuje się także w politykę obniżania emisji CO2 poprzez ograniczenie transportu lądowego.


Inwestycja została zrealizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. PPP nakierowane na rozwój infrastruktury, zwłaszcza transportowej, odgrywa ważną rolę w strategii PFR. Samorządy bez PPP mogą nie mieć wystarczającego kapitału, by dokończyć ważne inwestycje. PFR chce być inwestorem, który sfinansuje dany projekt we współpracy z samorządami i partnerami prywatnymi. Poprzez kolejne inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego PFR zamierza stworzyć nowy standard rynkowy, który będzie powielany w podobnych projektach.


PFR inwestuje w infrastrukturę

Podstawowym celem działania Funduszy PFR w zakresie finansowania infrastruktury, które z reguły ma charakter kapitałochłonny, jest zapewnienie „bankowalności” projektów inwestycyjnych, tzn. spełniania kryteriów otwierających drogę do zaangażowania dłużnego ze strony banków. W efekcie możliwe staje się pozyskanie najtańszego rynkowego finansowania kosztów projektu tj. finansowania bankowego.


- W okresie ostatniego półtora roku jako Grupa PFR sfinansowaliśmy inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 9 mld zł - powiedział Paweł Borys.


Instrumenty, którymi posługują się Fundusze PFR dla realizacji swoich celów inwestycyjnych, to po pierwsze instrumenty kapitałowe, czyli inwestowanie w akcje lub udziały spółek projektowych realizujących projekty infrastrukturalne. Po drugie, mogą to być instrumenty bazujące na długu podporządkowanym do bankowego finansowania głównego. Tego typu wejście przez Fundusze Infrastrukturalne PFR ze swoimi instrumentami finansowymi do spółek projektowych umożliwia pozyskanie od banków standardowo od 60 do 80 procent finansowania kosztów projektu infrastrukturalnego w formie długu bankowego.


Działający w Grupie PFR Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie projektów infrastrukturalnych w oparciu o finansowanie dłużne. BGK obsługuje także Krajowy Fundusz Drogowy, zapewniając finansowanie dla projektów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.


Z kolei działająca w ramach Grupy PFR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowuje projekty drogowe w Polsce Wschodniej, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną miast wojewódzkich z tej części Polski. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia zaplanowane zostały inwestycje, które przyczynią się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej z siecią dróg krajowych, przez co wzmocniona zostanie pozycja ww. miast jako istotnych rynków pracy. Inwestycje przyczynią się również do podniesienia konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie. Od początku 2016 roku PARP dofinansowała 14 projektów drogowych w Polsce Wschodniej kwotą 1,18 mld zł. Średnia wartość udzielonego dofinansowania na jeden projekt wynosi około 84,5 mln zł.


Obecnie trwa kolejny nabór wniosków na projekty usprawniające transport w Polsce Wschodniej. Budżet drugiego konkursu wynosi 800 milionów złotych. O dofinansowanie

w ramach tego projektu mogą starać się Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów oraz województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

a także związki lub stowarzyszenia utworzone przez wymienione miasta. PARP na wnioski czeka do 31 października br.Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Jak dogonić najbogatszych? PFR prezentuje raport specjalny nt. wzrostu gospodarczego

temu

Nie ma gotowej recepty na dogonienie bogatych. Ostatnie trzy dekady rozwoju Polski to ogromny sukces cywilizacyjny, ale póki co to epizod wzrostu, a nie  konwergencja. By podtrzymać wysoki wzrost, potrzebujemy tworzyć warunki do inwestowania w środki produkcji i umiejętności oraz uodparniać gospodarkę na kryzysy i szoki gospodarcze – to główne wnioski z raportu specjalnego PFR „Doganianie bogatszych przez biedniejszych w literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej minionego wieku – wnioski dla Polski”, przygotowanego przez Pawła Dobrowolskiego, głównego ekonomistę PFR.
Polski Fundusz Rozwoju przejmuje Polskie Koleje Linowe

temu

Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) zawarł umowę ze spółką zależną funduszu Mid Europa Partners na zakup 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA (PKL) [1]. Zamknięcie transakcji jest planowane w najbliższych miesiącach po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym uzyskaniu przez PFR zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Polski Fundusz Rozwoju przygotował nowy instrument - „Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej”

temu

Podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz „Warsaw Home” w Nadarzynie, Bartłomiej Pawlak, członek zarządu PFR przedstawił nowy instrument wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm – Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej. Instrument ma pomóc firmom zdynamizować ekspansję zagraniczną w oparciu o narzędzia dostępne w ramach oferty Grupy PFR oraz współpracę z instytucjami publicznymi. Akcelerator realizowany jest w ramach Programu Flagowego Polskie Meble, którego koordynatorem jest Polski Fundusz Rozwoju. Patronem honorowym działań jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Polski Fundusz Rozwoju właścicielem BGK Nieruchomości

temu

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został właścicielem spółki BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. To efekt umowy zawartej przez PFR z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem jest integracja narzędzi inwestycyjnych w jednej grupie kapitałowej i przyśpieszenie realizacji inwestycji w przystępne cenowo budownictwo mieszkaniowe.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.