Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w infrastrukturę

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w infrastrukturę

Opublikowany

Jedna z największych inwestycji na Pomorzu – budowa głębokowodnego nabrzeża (T2) terminala kontenerowego DCT Gdańsk – została zakończona. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju jest jednym z podmiotów finansujących tę inwestycję, wartą w sumie ponad 1 mld zł. Oddanie do użytku terminala ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. 

Nowa infrastruktura Portu Gdańskiego umożliwi wzrost obrotów towarowych, zwłaszcza z szybko rozwijającymi się rynkami Dalekiego Wschodu. Inwestycja wzmacnia pozycję Polski jako regionalnego centrum (hub) logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt umożliwia także podwojenie wpływów do budżetu państwa z tytułu VAT, akcyzy oraz ceł, do kwoty 4 mld zł rocznie. Jest to przykład sukcesu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, inwestycje w infrastrukturę są jednym z priorytetów Polskiego Funduszu Rozwoju.


Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) jest największym terminalem kontenerowym w Polsce i w rejonie Bałtyku. Od 2007 roku terminal DCT Gdańsk stopniowo stał się bałtyckim hubem, z bezpośrednim połączeniem z Dalekim Wschodem, obsługującym polski import oraz eksport, tranzyt morski i lądowy.


W skład konsorcjum instytucji finansujących inwestycję wszedł BGK (Grupa PFR) oraz m.in. PKO Bank Polski. Udział działającego w Grupie PFR Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu tej inwestycji wyniósł 49,7 mln euro. Finansowanie objęło zwiększenie mocy przeładunkowych obecnie istniejącego Terminala 1 oraz budowę drugiego terminala głębokowodnego.


- Oddanie do użytku drugiego głębokowodnego nabrzeża terminala kontenerowego DCT Gdańsk to inwestycja istotna dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, która wymaga nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Połączenie silnych portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie z dobrą infrastrukturą drogową, kolejową, lotniczą i rzeczną, czyni z Polski realne silne centrum logistyczne Europy Środkowej i Wschodniej. Otwiera to także łatwiejszą drogę polskich towarów eksportowych na szybko rosnące rynki azjatyckie - powiedział Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.


Budowa przez DCT drugiego terminala, który do końca 2016 roku będzie gotowy na przyjęcie pierwszego statku, jest odpowiedzią na rosnący popyt na obsługę głębokowodnych statków oceanicznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecne moce przeładunkowe istniejącego terminala zostały wykorzystane w 100 procentach.


Nowe nabrzeże o długości 650 metrów zwiększa zdolność przeładunkową terminala dwukrotnie. Zostało ono wyposażone w specjalistyczne suwnice oraz dodatkowy sprzęt przeładunkowy zdolny do obsługi największych na świecie statków kontenerowych. Inwestycja wpisuje się także w politykę obniżania emisji CO2 poprzez ograniczenie transportu lądowego.


Inwestycja została zrealizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. PPP nakierowane na rozwój infrastruktury, zwłaszcza transportowej, odgrywa ważną rolę w strategii PFR. Samorządy bez PPP mogą nie mieć wystarczającego kapitału, by dokończyć ważne inwestycje. PFR chce być inwestorem, który sfinansuje dany projekt we współpracy z samorządami i partnerami prywatnymi. Poprzez kolejne inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego PFR zamierza stworzyć nowy standard rynkowy, który będzie powielany w podobnych projektach.


PFR inwestuje w infrastrukturę

Podstawowym celem działania Funduszy PFR w zakresie finansowania infrastruktury, które z reguły ma charakter kapitałochłonny, jest zapewnienie „bankowalności” projektów inwestycyjnych, tzn. spełniania kryteriów otwierających drogę do zaangażowania dłużnego ze strony banków. W efekcie możliwe staje się pozyskanie najtańszego rynkowego finansowania kosztów projektu tj. finansowania bankowego.


- W okresie ostatniego półtora roku jako Grupa PFR sfinansowaliśmy inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 9 mld zł - powiedział Paweł Borys.


Instrumenty, którymi posługują się Fundusze PFR dla realizacji swoich celów inwestycyjnych, to po pierwsze instrumenty kapitałowe, czyli inwestowanie w akcje lub udziały spółek projektowych realizujących projekty infrastrukturalne. Po drugie, mogą to być instrumenty bazujące na długu podporządkowanym do bankowego finansowania głównego. Tego typu wejście przez Fundusze Infrastrukturalne PFR ze swoimi instrumentami finansowymi do spółek projektowych umożliwia pozyskanie od banków standardowo od 60 do 80 procent finansowania kosztów projektu infrastrukturalnego w formie długu bankowego.


Działający w Grupie PFR Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie projektów infrastrukturalnych w oparciu o finansowanie dłużne. BGK obsługuje także Krajowy Fundusz Drogowy, zapewniając finansowanie dla projektów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.


Z kolei działająca w ramach Grupy PFR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowuje projekty drogowe w Polsce Wschodniej, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną miast wojewódzkich z tej części Polski. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia zaplanowane zostały inwestycje, które przyczynią się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej z siecią dróg krajowych, przez co wzmocniona zostanie pozycja ww. miast jako istotnych rynków pracy. Inwestycje przyczynią się również do podniesienia konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie. Od początku 2016 roku PARP dofinansowała 14 projektów drogowych w Polsce Wschodniej kwotą 1,18 mld zł. Średnia wartość udzielonego dofinansowania na jeden projekt wynosi około 84,5 mln zł.


Obecnie trwa kolejny nabór wniosków na projekty usprawniające transport w Polsce Wschodniej. Budżet drugiego konkursu wynosi 800 milionów złotych. O dofinansowanie

w ramach tego projektu mogą starać się Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów oraz województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

a także związki lub stowarzyszenia utworzone przez wymienione miasta. PARP na wnioski czeka do 31 października br.Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
MIiR i PFR rozkręcają partnerstwo publiczno-prywatne. Skorzystają mniejsze samorządy

temu

9 sierpnia 2018 r. Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju oraz Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podpisali list intencyjny, inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie dostępności tej formy finansowania inwestycji dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego.
Jak dobrze opracować analizę dotyczącą elektromobilności w polskich miastach. Podręcznik dla samorządów.

temu

Rozwój sektora elektromobilności to jeden z flagowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To też jeden z warunków ograniczenia negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Istotna rola w powodzeniu tego przedsięwzięcia przypada samorządom. Dlatego to właśnie im dedykowany jest praktyczny podręcznik, który ma im pomóc przygotować analizę kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny.   
GPW, PFR, BIK i IAiR podpisały umowę inwestycyjną

temu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju, Biuro Informacji Kredytowej i Instytut Analiz i Ratingu podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji ratingowej, której misją będzie wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw Umowa jest następstwem porozumienia zawartego 28 listopada 2017 r. między GPW, PFR i BIK, przy udziale IAiR, które dotyczyło współpracy na rzecz agencji ratingowej działającej w oparciu o Instytutu Analiz i Ratingu Rozwój agencji wpisuje się w „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i jest elementem zaktualizowanej strategii #GPW2022 Agencja rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r.
Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w PESA Bydgoszcz

temu

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której PFR zaangażuje się w finansowanie największego producenta w branży kolejowej w Polsce. Celem PFR jest przejęcie kontroli nad PESA, a następnie umocnienie i dalszy rozwój spółki, w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Fundusz [1] zarządzany przez PFR zainwestuje w spółkę docelowo kwotę 300 mln PLN, przejmując blisko 100% akcji spółki.